Mormor ville have været SÅ stolt

Mormor ville have været  stolt

Min mor­mor var ikke typen, der rut­tede med pengene.

Jeg kan stadig huske, hvor­dan der  stod en sky af flormelis ud af munden på os, når hun serverede hjem­melavede mar­ci­panku­gler for fam­i­lien til jul, og hvor­dan hun ofte beklagede sig over pris­erne på daglig­var­er hos Køb­mand Ellen.

Hun var vant til at styre hush­old­ningskassen med hård hånd efter et langt liv som gårde­jer på Bøg­balle Mark, så der blev ikke ofret penge på unød­vendig luk­sus og hun kunne få en rulle mar­ci­pan fra køb­man­den til at række læn­gere end de fleste.

Men der var alligev­el en enkelt ting, som kunne få hende til at tage den store pung op af lom­men hver mandag.

Fam­i­lie Journalen.

Dan­marks æld­ste uge­blad, som blev sendt på gaden for første gang af Aller-fam­i­lien i 1877.

Alle artik­ler og strikkeop­skrifter blev omhyggeligt læst, hvorefter bladene blev gemt i store bunker i mange år, så hun altid havde kærlighed­sro­man­er og kryds og tværs på lager til de stille aften­er i dagligstuen.

Jeg var ikke ret gam­mel, da jeg beg­y­n­dte at plø­je mig igen­nem de store bunker med gam­le udgaver af Fam­i­lie Jour­nalen, når jeg var på som­mer­ferie hos mor­mor og morfar.

I beg­y­n­delsen slugte jeg kærlighed­sro­man­erne råt, senere kast­ede jeg mig over krim­ierne og kryds og tværserne og som teenag­er morede jeg mig hver uge over læsernes gode råd om rengøring og sparetips.

Og hvor­for fik jeg plud­selig lyst til at fortælle jer om min mor­mor og hen­des læsevaner?

Jo, det er såmænd for­di, at min his­to­rie om Ver­den­skvin­de num­mer 13: Skue­spilleren og sol­daterkæresten Line Øster­gaard i denne uge er på for­si­den af Dan­marks største uge­blad — Fam­i­lie Journal

Hur­ra for det og hur­ra for min mor­mor og alle de gode minder

Har du lyst til at læse his­to­rien om skue­spilleren Line Øster­gaard, som opdagede at hun var gravid en uge efter, at kæresten var rejst til Afghanistan som sol­dat og endte med at blive iværk­sæt­ter, for­di hun vil sætte fokus på det følelses­mæs­sige helvede, som pårørende til udsendte sol­dater går igen­nem på hjem­me­fron­ten, så køb bladet eller følg lin­ket her