Kategori: Livet som iværksætter

Hvad svarer du, når nogen spørger; Hvad kan jeg hjælpe dig med?

  Mit første møde med Rikke Thyge­sen alias Miss Net­work var over­rum­plende. Jeg havde lige holdt et oplæg om, hvor­dan man forbedr­er sine chancer for at komme i medierne til et pr-sem­i­­nar i kvin­denetvær­ket Ladies First, da hun præsen­terede sig selv og stillede føl­gende spørgsmål: Hvad kan jeg hjælpe dig med? — Øhh ( Hvor­for vil…

Af Bettina Sønderskov 11. december 2014 0

Miss Network: Øv dig i at bede om hjælp foran spejlet

Af gæste­blog­ger, Rikke Thyge­sen, Miss Net­work Forleden var jeg til et netværksmøde. Det er ikke så usæd­van­ligt, for jeg lever af at skabe netværk imellem men­nesker og virk­somhed­er. Denne gang blev vi præsen­teret for en øvelse, som fik mig til at tænke på, hvor meget vi kan udvikle os per­son­ligt og arbe­jdsmæs­sigt, når vi er…

Af Bettina Sønderskov 11. december 2014 1

Husk at alle andre også er usikre

  — Jeg er ikke vant til at se mig selv i ram­pel­y­set, så da jeg første gang så min kan­di­datvideo til prisen som Årets Kvin­delige iværk­sæt­ter, følte jeg mig meget udfor­dret, afs­lør­er kvin­den bag busi­­ness-netvær­ket Ladies First, Alexan­dra Bal­shøj. Netvær­ket har, siden den spæde beg­y­n­delse for to år siden, sam­let yngre kvin­der om det fælles for­mål at støtte,…

Af Bettina Sønderskov 25. november 2014 0

Reality-iværksætter: Jeg har haft lyst til at hoppe i havnen mange gange

  Da den ambitiøse, unge jour­nal­ist­spire Jeanet Rosenkjær Horstmann blev sat til at skrive om real­i­­ty-stjern­erne De Unge Mødre i sin prak­tik­tid på Ekstra Bladet, blev hun en anelse desil­lu­sioneret. Den unge fyn­bo havde indtil da set en lysende fremtid som sport­sjour­nal­ist eller ser­iøs kri­­mi-reporter for sig. At agere babysit­ter for hverdags-kendis­­serne fra tv var…

Af Bettina Sønderskov 24. november 2014 0

Sådan blev mit møde med en enestående kvinde til en helt ny virksomhed

Jeg har mødt mange spæn­dende kvin­der, siden jeg sprang ud som his­to­riefortæller med spe­ciale i kvin­der og iværk­sæt­teri for snart et år siden. Deres his­to­ri­er har gjort indtryk, klædt mig på til det til det overvældende liv som nybagt virk­somhed­se­jer og været en evig kilde til inspi­ra­tion,  glæde og eftertænk­somhed. De har været vidt forskel­lige og…

Af Bettina Sønderskov 17. november 2014 0

Kvinder, tænk stort om jeres virksomheder 

For to år siden gik to nys­tart­ede ingeniørstud­erende i gang med at løse deres 1. semes­ter opgave uden at ane, at de var på sporet af en kar­riere som iværk­sæt­tere og direk­tør­er i en efter­tragtet virk­somhed. I dag dri­ver Heiða Nol­søe og Marie Berggren ”skraldespandsvirk­somhe­den” Drop­buck­et, som udvikler sam­men­klap­pelige affaldss­pande i gen­brugspap til store events…

Af Bettina Sønderskov 12. november 2014 1

Yes der er Verdenskvinder i Q. Hvad så nu?

Der er en stor kuvert fra Aller til dig,” kon­staterede min mand og dum­pede hele ugens sam­menkrøllede post ned på spise­bor­det. “Hvad?” “Neeej, det må jo være fra Q,” råbte jeg og stormede hen og flåede kuverten op. Og der lå det så. Sønda­gens dejlig­ste syn. Mag­a­sinet Q med his­to­ri­erne om tre af mine ver­den­skvin­der. His­to­rien om…

Af Bettina Sønderskov 1. september 2014 0

Nu i Familie Journalen: Mormor ville have været  stolt

Min mor­mor var ikke typen, der rut­tede med pen­gene. Jeg kan stadig huske, hvor­dan der  stod en sky af flormelis ud af munden på os, når hun serverede hjem­melavede mar­ci­panku­gler for fam­i­lien til jul, og hvor­dan hun ofte beklagede sig over pris­erne på daglig­var­er hos Køb­mand Ellen. Hun var vant til at styre hush­old­ningskassen med hård…

Af Bettina Sønderskov 17. juni 2014 1