Det lå ikke i kortene, at vi skulle drive hotel på Bali

Det lå ikke i kortene, at vi skulle drive hotel på Bali

His­to­rien om udlands­danskerne, iværk­sæt­terne og hotele­jerne Rikke og Ulrik Cordt Ras­mussen beg­y­n­der i en biograf på Fyn først i 1990’erne. Her stift­ede de for første gang bek­endt­skab med Nord­kaperen og even­tyr­eren Troels Kløvedal.

Inspireret af Kløvedal

Troels Kløvedal har altid været en stor inspi­ra­tionskilde i mit liv. Jeg har stadig ikke væn­net mig til tanken om, at han ikke er her mere.

Jeg husker tydeligt den aften i biografen for mange år siden, hvor jeg så ham og Nord­kaperen for første gang. De smukke strande og den frie livsstil, fik mig til at tænke; Det må jeg også prøve, og det var egentlig hele grun­den til, at vi tog ud på vores første jor­dom­re­jse, fortæller Rikke. 

De to fyn­boer er vok­set op i almin­delige kerne­fam­i­li­er med camp­ing og kør-selv-ferier og havde aldrig havde været uden for Europa, før de som 21-årige rejste ud i ver­den som rygsækre­jsende. I dag dri­ver de deres eget lille dykker hotel,Kubu Indah, på tiende år sideløbende med, at de sæl­ger luk­susvil­laer på par­adis-øen Bali.

Rygsæk og rejsefeber

Der har ikke været nogle vilde rejs­er eller en udpræget even­tyrlyst i vores fam­i­li­er, før vi start­ede som Backpackers.

Det lå slet ikke i kor­tene under vores opvækst, at vi skulle rejse så meget rundt og ende med at slå os ned på den anden side af jordkloden.

Vi var igen­nem Thai­land, Malaysia, Sin­ga­pore, Aus­tralien, New Zealand, Fiji, USA, Brasilien, Venezuela og Dan­sk Vestin­di­en, inden vi vendte hjem et år senere totalt mæt­tede af oplevelser.

Den­gang reg­nede de ikke, at de skulle ud igen lige med det sam­men, men den berømte rejse­feber havde sat sig fast.

Da de havde afs­lut­tet deres uddan­nelser som sosu-assis­tent og engros han­dels assis­tent, val­gte de at pakke livet ned I fly­t­tekass­er og drage ud i ver­den som globetrottere.

De beg­y­n­dte med at tage en dykkerin­struk­tør uddan­nelse på Rho­dos. Derefter lå ver­den åben.

Hvornår kommer I hjem og får et rigtigt arbejde? 

Vi kunne slet ikke finde os til rette i Dan­mark igen.

Der­for tog vi beslut­nin­gen om at rejse ud igen.

Da vi havde arbe­jdet som dykker instruk­tør­er I 2–3 år, var vi ved at være trætte af at høre folk sige til os;

Jamen, hvornår kom­mer I hjem og får jer et rigtigt arbe­jde. I kan da ikke bliv­er ved med at leve på den måde.

Vi overve­jede selvføl­gelig, om de havde ret og vendte hjem til Dan­mark et par gange. Hver gang, vi havde været hjemme i et par måned­er, kunne vi mærke, at vi ikke læn­gere følte, at vi hørte til i Dan­mark. Vi savnede det arbe­jd­sliv, vi kunne have i udlandet.

Så svaret kom egentlig ret hurtigt;

Nej, vi skal ikke være i Dan­mark. Vi skal finde et sted ude i ver­den, hvor VI har det rart. Det er det vigtig­ste af alt.

Efter at have rejst ver­den rundt som dykkerin­struk­tør­er i en årrække, slog par­ret sig ned på Bali. His­to­rien om, hvor­dan de byggede et dykker­re­sort op fra bun­den i en lille fisker­lands­by, kan du læse her.

Vejret i Danmark er en faktor

Der er mange, der spørg­er os, hvor­for vi er draget ud.

For os er vejret i Dan­mark én af de største fak­tor­er. Vi elsker kli­maet og den tro­piske måde at leve på her på Bali.

Du kan leve på samme måde mange andre sted­er i ver­den, men i alle de år, vi rejste rundt som dykkerin­struk­tør­er, man­glede der altid noget.

Dét har vi fun­det her.

Kul­turen, det stolte folke­færd og hin­duis­men, som fylder så meget i dagligda­gen. På Bali kan man leve et godt liv fyldt med pos­i­tiv ener­gi. Vi føler os hjemme her, og lever en tilværelse, som jeg er dybt taknem­melig for.

Her skal jeg ikke bekym­re mig om rengøring, vas­ketøj eller madlavning.

Når det er sagt, så har vores beslut­ning om at slå os ned så langt væk fra Dan­mark en bag­side. Vi har et meget tæt forhold til vores fam­i­lie. Vi savn­er dem meget, og er i kon­takt med dem mange gange i løbet af en helt almin­delig uge herude. Heldigvis får vi ofte besøg hjemmefra.

Hvad giver dig energi i hverdagen? 

At se min drøm om at få folk til at komme til Bali og slappe af i et stress­frit og smukt natur­re­sort gå i opfyldelse.

Det er fan­tastisk at se, hvor­dan vores resort kan danne ram­men om en god ferie for så mange mennesker.

Der er en ten­dens til, at flere og flere danskere har brug for at koble helt af, når de er på ferie. Det er netop vores kon­cept. Her er hverken nat­te­liv, forlys­telses­park­er eller et hav af forskel­lige restauranter.

Vores gæster kan dykke. Nyde en spabehan­dling. Læse en bog. Eller bruge hele dagen på at lytte til bøl­gerne, der slår ind mod kysten.

Jeg kan se, hvor stressede vores gæster er, når de tjekker ind på resortet. Når jeg taler med dem tre dage senere, kan jeg se, at de er afs­lappede og har fun­det sig selv igen.

Vi er som men­nesker ikke ret gode til at lytte til de sig­naler, vores kroppe sender os. Der­for er det så fedt at se vores gæster finde roen igen her hos os.

Vil inspirere andre til at gå efter drømmen 

Rikke har også selv fun­det en dyb indre ro på Bali.

Jeg håber, at vores his­to­rie kan inspirere andre lige­som Troels Kløvedal i sin tid inspir­erede os.

Jeg husker tydeligt, da jeg i 1999 mødte ham til et fore­drag og fik mulighed for at fortælle ham, hvad han egentligt havde sat i gang i vores liv.

Vi grinte lidt af det.

Han sagde, at det var dejligt at han kunne hjælpe andre med at komme ud i ver­den og opleve og udvide deres horisont. Han for­t­alte også, at han følte sig meget fri, når han var ude.

Jeg kan huske, at jeg svarede, at det gjorde jeg også, men at jeg til tider kunne blive så mæt­tet af vores oplevelser, at det først sat­te sig rigtigt fast efter et stykke tid.

I dag forstår jeg, hvad han mente. Jeg har en ro, som jeg ikke havde tidligere, og føler mig fri og åben over for nye eventyr.