10 grunde til at kvinder bliver iværksættere

10 grunde til at kvinder bliver iværksættere

Efter 22 inter­views med seje, selvstændi­ge kvin­der + det løse er jeg nået frem til en liste over ting, der får kvin­der til at vende ryggen til den trygge løn­mod­tager­til­værelse og kaste sig ud i en usikker fremtid.

Jeg ved ikke, hvad jeg havde reg­net  med at finde ud af, da jeg for to måned­er siden kast­ede mig over pro­jekt “Find 100 selvstændi­ge kvin­der og fortæl deres his­to­rie,” for min viden om emnet kunne ligge på et lille sted.

Men jeg ved, hvad jeg er aller­mest over­ras­ket over.

Mine kvin­der”  har stort set alle­sam­men truf­fet beslut­nin­gen på et sår­bart tid­spunkt i deres liv i forbindelse med en livskrise. De fær­reste havde en køreklar for­ret­nings­plan og stål­sat­te mål med virk­somhe­den, før de kast­ede sig ud i det.

De var bare nået til et punkt i deres liv, hvor de pinedød var nødt til at lave om på deres arbejdsliv.

Måske kan du genk­ende den følelse.

Måske spørg­er du dig selv, om du også er nået til det punkt, eller måske er du selv iværk­sæt­ter og nys­ger­rig efter at finde ud af, om du har noget til­fælles med de de ver­den­skvin­der, jeg har mødt indtil nu.

Her få du min (foreløbige) liste over 10 fak­tor­er, der får kvin­der til at for­lade løn­mod­tager­til­værelsen og blive selvstændige:

 

10 grunde til at kvinder bliver iværksættere

 

1. Livskris­er som depres­sion, udbrændthed på job­bet, stress sygemeld­ing, skilsmisse og døds­fald i den nærmeste omgangskreds

2. En følelse af at være nået til point of no return

 

3. Et ønske om  beskæftige sig med noget, de bræn­der for hver dag og at udnytte deres fulde potentiale

 

4. Et ønske om at gøre en forskel for andre igen­nem virk­somhe­dens produkter/ydelser

5.Et ønske om at gøre op travl­hed og stress på grund af uflek­si­ble arbe­jd­stider, som ikke har­moner­er med familielivet

6. Et ønske om at beskæftige sig med arbe­jd­sop­gaver, der giv­er mening for dem hver dag

 

7. Et ønske om at være i et job, hvor der er fokus på menin­gen med og vær­di­en af virk­somhe­den frem­for profit

 

8. Et ønske om selv at vælge de mennesker/kunder, som de arbe­jder bedst sam­men med

 

9. Øns­ket om have tid til at gøre sig umage og at bruge sit talent/ sin faglighed

 

10. Øns­ket om selv at træffe beslut­ninger baseret på intu­ition og mave­fornem­melse frem­for at få udstukket opgaver og ram­mer af andre

 

Billedet ændr­er sig for­mentlig i takt med, at jeg føjer flere inter­views til listen.

Hvis du er iværk­sæt­ter, vil jeg gerne høre DIN mening.

 

Kan du genk­ende det billede, som jeg teg­n­er her?

Er der noget, jeg har glemt/overset?

Er der nogle af punk­terne, som du SLET ikke kan genkende?

 

Ha´en dejlig week­end,  Bettina