Verdenskvinderne i “udkantsdanmark”

I dag har jeg lyst til at dele min bege­jstring over alle de seje kvin­der, som bliv­er ved med at finde vej til min mail­boks og mit hjerte.

Hver gang, jeg hør­er en ny kvin­des his­to­rie, bliv­er jeg en lille smule klogere på ver­den og meget gladere indeni.

Siden sidst er jeg blandt andet blevet inviteret til ”udkants­dan­mark” aka Lol­land-Fal­ster for at høre mere om, hvor­dan Ø‑kvinderne er gået sam­men i kam­p­en for at løfte området ved at hjælpe hinan­den og ved at få for­t­alt de pos­i­tive his­to­ri­er om den ”Rådne Banan,” som  ofte bliv­er frem­stil­let som udsat­te fam­i­li­er, falde­færdi­ge røn­ner og til salg skilte ved hvert andet hus. (Hvis du er nys­ger­rig efter at vide mere om kvin­derne og deres mis­sion, så tjek Qual­i­ty Lol­land Fal­ster ud her.)

Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at opleve en anden side af Lolland-Falster.

Fra nu af vil jeg også få asso­ci­a­tion­er til seje kvin­der, iværk­sæt­teri, fæl­lesskab, idyl­liske land­sk­aber og frisk­pres­set æble­saft i lange baner, når tal­en falder på Lol­land-Fal­ster. Tak for det.

Jeg har også mødt den seje fod­bold­frue, iværk­sæt­ter og blog­ger Pernille Kuhn fra Aal­borg til en snak om, hvad det vil sige at være gift med en pro­fes­sionel fodboldspiller/træner, og hvor­dan det førte til, at hun blev selvstændig PR-kvin­de i musik­branchen for andre store per­son­lighed­er som eksem­pelvis Sus­si & Leo. (Det er hende, jeg poser­er med på dagens verdenskvinde-selfie)

Nogle af his­to­ri­erne har jeg allerede sol­gt til andre medi­er, imens resten lig­ger og ven­ter på deres videre skæb­ne. For hver dag, de går, bliv­er jeg mere og mere sikker på, at jeg skal skrive en bog om de 100 ver­den­skvin­der. Der er så meget inspi­ra­tion at hente i deres his­to­ri­er for andre kvin­der, som har lyst til at lave en U‑vending i deres liv og arbejdsliv.

Apro­pos U‑vendinger i arbe­jd­slivet, så kan du i denne måned læse mine his­to­ri­er om socialpæd­a­gogen som blev væk­sthus­gart­ner, folkeskolelær­eren som blev film­pro­duc­er og bankråd­giv­eren som blev zoneter­apeut i mag­a­sinet LIV.

Det er længe siden, at jeg har skrevet på bloggen, og der er sket meget i mit liv som selvstændig siden, så jeg beklager, hvis infor­ma­tion­stæthe­den er lige lovlig tæt.

Jeg stop­per om lidt, men først vil jeg opfor­dre dig til at se Knæk Can­cer – et år efter — på TV2 i aften klokken 21.25.

Her kan du møde seje, smukke og livskloge Mette, som desværre ikke selv får lov til at se doku­mentaren om hen­des liv med uhel­bre­delig kræft i aften. Vi nåede lige akku­rat at blive færdi­ge med bogen om hen­des liv, som jeg har været ghost­writer på, før hun tabte kam­p­en til kræften. Hun blev 44 år.

Jeg har stadig svært ved at forstå, at hun er væk.I dag er det nøjagtig to måned­er siden, hun smsede mig og spurgte om, vi skulle gå på café og fejre, at vi var færdi­ge med bogen. Det nåede vi desværre ikke, før det plud­selig gik meget hur­tigt ned af bakke med hen­des helbred.

Samar­be­jdet med Mette har gjort stort indtryk på mig. Læs mere om det her

Jeg har fun­det ud af, hvor dyre­bart et minde, jeg med mine ydmyge ord og sim­ple spørgsmål har været med til skabe. Da jeg fornylig mødte hen­des æld­ste dat­ter, sagde hun;

”Jeg har aldrig læst en hel bog i mit liv før, men den her bog kom­mer jeg til at læse fra start til slut. Igen og igen.”

Da hun sagde det, følte jeg, at mit arbe­jde med bogen, som for­mentlig kun bliv­er læst af hen­des allernærmeste, har haft større vær­di end noget af det, jeg nogensinde har skrevet før.

Jeg har der­for beslut­tet mig for, at jeg sideløbende med ver­den­skvin­de-pro­jek­tet vil hjælpe folk, som ønsker hjælp til at få skrevet his­to­rien om deres liv, så kom­mende gen­er­a­tioner kan få glæde af den. Der er alt­så en lille ny virk­somhed på vej inklu­siv et styk ny samarbejdspartner.Jeg glæder mig, til vi går i luften med den inden længe.

Ha’ en dejlig dag og husk at nyde den i fulde drag

Kærlig hilsen Bettina