Mandag morgen med verdenskvinder i Søndag

Mandag morgen med verdenskvinder i Søndag

denne-uge-03_8Ahhh.

Jeg sid­der lige her med en kop kaffe i hån­den og læs­er tre ual­min­deligt spæn­dende artik­ler i uge­bladet Søndag.

De han­dler om tre kvin­der, som har kastet sig ud i livet som iværk­sæt­tere og verdenskvinder.

Tænk, hvis jeg aldrig havde gjort det samme som dem…

Så ville jeg aldrig have mødt dem og fået lov til at høre deres historie.

Jeg ville heller ikke sid­de her og være lidt smås­tolt over, at se mine ord fylde  seks sider i Søndag i dag 🙂

Hvis jeg ikke for et år siden i et anfald af midler­tidig storhedsvan­vid, havde beslut­tet mig for at købe det ledi­ge domæ­ne­navn Verdenskvinde.dk og gå i gang med at skrive om selvstændi­ge kvin­der uden at have den fjerneste idé om, hvor­dan jeg skulle skabe en bæredygtig for­ret­nings-mod­el udfra det, så ville jeg virke­lig være gået glip af meget.

Jeg ville f.eks. ikke:

  • Have lavet 48 inter­views med skøre, sjove, skaberlystne og dybt inspir­erende kvin­der, som ved hvad det vil sige at skifte spor. Hvor frus­tr­erende, angst­pro­vok­erende og kao­tisk det kan føles sam­tidig med, at det er mere menings­fuldt, lærerigt og lykke­ligt end noget andet.
  • Have mødt Mette og hjulpet hende med at skrive sin livshis­to­rie, før hun skulle her­fra. Hun lærte mig, hvor vigtigt det er at kunne være 100 pro­cent tilst­ede i processen frem­for hele tiden at jagte nye mål.
  • Have givet mig selv lov til at bruge årets efterud­dan­nelsespul­je på en mind­ful­ness-prac­ti­tion­er uddan­nelse, som i den grad har ændret mit syn på verden.
  • Have åbnet virk­somhe­den Til mine kære sam­men med den skønne og seje Jane Gis­sel­mann. Vi tilby­der folk pro­fes­sionel hjælp med at skrive deres erindringer, og i øje­b­likket væl­ter det ind med spæn­dende opgaver.

Jeg synes, at cafée­jeren Anne Kønig, som jeg skriv­er om i ugens udgave af Søndag, ram­mer plet, når hun siger;

Man kan ligeså godt ind­stille sig på, at man ikke kan reg­ne alt­ing ud, før man springer ud i noget nyt. Jeg har lært at stå midt i kaos­set, tage imod udfor­dringerne og agere efter bed­ste evne. Det er jeg stolt af.”

Det er lige præ­cis den følelse, jeg sid­der med i dag, godt et år efter, at jeg for­lod det trygge redak­tør­job og blev selvstændig. Jeg kunne ikke reg­ne alt­ing ud. Jo mere, jeg prøvede, jo mere gik jeg i panik…og det må være den største og vigtig­ste lek­tie, jeg har lært i mit indtil nu ganske korte liv som selvstændig.

MAN KAN IKKE REGNE ALTING UD, men det skal nok gå alligevel.

Husk det nu, og ha’ en dejlig mandag derude

Kh Bet­ti­na