Cambodia — Off-road eventyr med børn

Cambodia — Off-road eventyr med børn

End­nu en oplevelse fra vores top 10 liste over de mest specielle rejseo­plevelser, vi har haft i Asien.

8 timers Quad­bike-tur på de støvede, røde veje omkring Siem Reap.

Kun 10 procent af vejene er asfalterede

En guide for­t­alte mig, at kun 10 pro­cent af Cam­bo­dias veje er asfal­terede. Det skyldes blandt andet Cam­bo­dias for­færdeligt triste forhistorie.

Den bliv­er man kon­stant min­det om, når man rejs­er rundt i et af Sydøst-Asiens mindst udviklede lande.

Vi var ikke klar til at fortælle børnene hele his­to­rien om folke­mordet i Cam­bo­dia, så de fik kun brud­stykker af den. Vi gik uden om Phnom Penh og killing fields, og tilbragte i stedet en hel uge i Siem Reap.

En hel uge i Siem Reap

Området har så meget mere at byde på end besøg i det ver­dens­berømte Angkor Wat tem­pelkom­pleks, at vi sagtens kunne bruge en hel uge her.

Vi brugte fx en hel dag bag rat­tet på to firhjulede motor­cyk­ler.  En fed og meget børn­even­lig måde at opleve hvor­dan det daglige liv leves i Cambodia.

Messende munke, krokodiller og tempelruiner

Vi drønede rundt imellem ældgam­le land­brugskøretø­jer. Tem­pler med messende munke. Banan­palmer, man­gotræer, tem­pel­ru­in­er. En stor del af køre­turen foregik i de gigan­tiske markom­råder, som kun bliv­er dyr­ket i de måned­er, hvor søen Ton­le Sap er på sit laveste og efter­lad­er mange hek­tar tør­lagt søbund.

Børnene elskede virke­lig turen, som også inklud­erede et besøg på en kæm­pestor vild krokodille-farm . Selvom de egentlig ikke er gam­le nok til selv at køre, spurgte guiden ret hur­tigt, om de havde lyst til at prøve, så vi skift­edes til at sid­de bag rat­tet og havde den fedeste dag.

Se billed­erne fra vores off-road even­tyr neden­for og læs mere om de forskel­lige mulighed­er for at booke en lig­nende tur hos Quad Adven­ture Cambodia