3 rejsetips fra eksperten: Malaysia og Borneo

3 rejsetips fra eksperten: Malaysia og Borneo

Rafflesia-blomsten er verdens største

Den står i knop i ni måned­er, blom­str­er kun i seks dage og vokser på tre specielle slags lian­er i en vis højde, så det er én af de unikke rejseo­plevelser, man ikke har garan­ti for at få.

Man kan ikke plan­lægge alt­ing, men med en god guide, kan man være heldig. Kæm­pe­blom­sten kan blive op til en meter i diam­e­ter og veje op til 7 kilo. Den kan ses flere sted­er i Malaysia fx nord for Kuala Lumpur ved Ipoh og i bjer­gom­råderne på Borneo.

Mt Kinabalu

Er det højeste bjerg i Sydøst-Asien, som kan bestiges uden brug af ilt udstyr.

Turen op til top­pen er fan­tastisk flot og fan­tastisk hård.

Det er fascinerende at se, hvor­dan land­sk­a­bet ændr­er sig fra jun­gle til mere rå omgivelser, jo højere man kom­mer op – og omvendt når det går nedad igen.

Udsigten fra top­pen er helt utroligt – at se solop­gan­gen heroppe­fra er hele turen værd.

Det malaysiske køkken

Malaysia er en smelte­di­gel af primært tre kul­tur­er — mala­y­sisk, kine­sisk og indisk.

Maden er usæd­van­lig god og man kan gå på opdagelse i ugevis.

Indernes mad er veg­e­tarisk og stærk — og inderne laver ver­dens bed­ste brød til alle deres forskel­lige dips.

Malay­erne bruger lokale kry­d­derier og primært kylling og fisk, da svinekød er ure­nt, og oksekød er svært at få i en god kvalitet til rimelige penge.

Kine­sisk mad er her ofte ens­be­ty­dende med en suppe eller en nudel­ret. Gerne med svinekød.

En Cur­ry er ikke bare en cur­ry i Malaysia. Alle 3 folkeslag har hver deres vari­ant. Det tager tid at lære forskel­lene i de forskel­lige køkken­er at kende, og det kan klart anbe­fales at have en lokal guide med sig rundt.

Lotte Nørkær Petersen er inde­haver af Explore Trav­el og har boet 12 år i Malaysia. Mere om den his­to­rie her