Et hjerte skal slåes mange gange til jorden, før det åbner sig

Et hjerte skal slåes mange gange til jorden, før det åbner sig

Dagens citat: Et hjerte skal slåes mange gange til jor­den, før det åbn­er sig.

Det stam­mer vist­nok fra en ara­bisk digter og blev videre­givet til mig af en sej, sej kvin­de, som jeg inter­viewede i dag.

I går tvivlede jeg på, om jeg med mine sim­ple ord kan bidrage til ver­den med noget brugbart.

Det gør jeg ikke i dag.
Selvføl­gelig (og måske mere end nogensinde i den her ver­den, hvor vi stress­er rundt og bliv­er bom­barderet med his­to­ri­er om arbe­jd­sløshed, mil­lio­nun­der­skud og for­ban­det finan­skrise) har vi brug for at høre his­to­ri­erne om dagens seje kvin­de og alle de andre, der går foran.

Kvin­der,  som lige nu opfind­er nye måder at leve og arbe­jde på for at få et liv med plads til “åbne hjert­er,” faglig stolthed, fri­hed og over­skud til dem, vi hold­er af.

Jeg har allerede fået tips om de første 80 seje iværk­sæt­terkvin­der , og der dukker hele tiden nye op, så der er mass­er af eksem­pler på, at det kan lykkes.

Fælles for de kvin­der, som jeg har nået at inter­viewe indtil nu er, at de har været igen­nem en eller anden form for krise, før de blev iværk­sæt­tere. Sådan en rask lille krise over livet, man­den, chefen eller arbe­jd­sop­gav­erne kan alt­så vendes til noget pos­i­tivt, selvom det gør nas, når det står på. ( Been there, done that)

Sid­der du og bræn­der inde med en drøm om at blive selvstændig, og har du spørgsmål, som jeg skal give videre til nogle af de mange  kvin­der, som allerede har taget springet, så efter­lad en kom­men­tar her eller send en mail til: bs@verdenskvinde.dk