Taiwan — Lanterner, natmarkeder og østens mystik

Taiwan — Lanterner, natmarkeder og østens mystik

Tai­wan er næsten mere kine­sisk end Kina, var der én, der sagde til mig, før vi beslut­tede os for at rejse til den grønne ø med det anstrengte forhold til Kina.

Jeg er enig i, at man næppe find­er et sted, der emmer mere af Østens Magi end Tai­wan. Tem­pler, snack­streets, nat­marked­er, lantern­er og drama­tisk natur.

Tai­wan har det hele, og her er et udpluk af vores største oplevelser:

Jiufen — Taiwans berømte gamle mineby

Byen lig­ger på en bjergskrån­ing med den vildeste udsigt og en helt speciel atmos­fære. Jiufen er yndet udflugtsmål for de lokale, som van­dr­er op og ned af de smalle gad­er og køber lokale snacks fra de mange boder i de små skæve, træhuse.

Vi elskede atmos­færen og prøvede en del under­lige snacks. Dog ikke Stinky Tofu. Tai­wans nation­al snack, som har en ubeskriv­elig gen­nemtræn­gende duft/lugt. Stinky Tofu er lige­som Duri­an-frugten én af de ting ved Asien, vi ikke rigtigt nåede at smage på, men som for altid vil minde os om vores fan­tastiske oplevelser i den her del af verden.

Guld­mi­nen

Fra Jiufen tog vi en taxa til den berømte gam­le guld­mine, der var i drift indtil engang efter anden verdenskrig.

Den sejeste oplevelse her var abso­lut gåturen igen­nem de gam­le minedrift­stun­neller med børnene. Det gjorde stort indtryk på børnene, at folk rent fak­tisk havde arbe­jdet under de forhold indtil for ikke så længe siden. Mine­museet har angiveligt også ver­dens største guld­barre på dis­play. Den skulle vi selvføl­gelig lige hen og røre ved 🙂

Lanterne-release på togskin­nerne i Pingxi

Efter besøget i Jiufen tog vi en taxa ned ad bjer­get til Ruifang Sta­tion for at hoppe på den gam­le jern­bane til Pingxi. En naturskøn tur igen­nem bjerge og frodi­ge, grønne områder. Tai­wans natur er fortryl­lende grøn og smuk. Pingxi er en lillebitte by med huse, der lig­ger så tæt op af jern­bane­s­poret, at man tror det er løgn.

Sporet bliv­er hver dag ind­taget af lokale tur­is­ter, som sender kæm­pe­store, far­vestrålende papir-lantern­er op i luften op luften i en lind strøm. Der er totalt kaos, når toget hver time skal igen­nem men­neskemængder og lanterne-hurlumhej.

Et specielt syn og en oplevelse, som vi selvføl­gelig også skulle have med.

Jonas; Mere business class, tak

Vi betalte omkring 150 kro­ner pr. lanterne, og lige­som de andre tur­is­ter deko­r­erede vi lanter­nen med vores største ønsker for fremtiden.

Min søn skrev fx:

More busi­ness class …

Hmm. Man er vel et let­tere forvænt expat-barn.

Han ven­ter stadig på, at det ønske skal gå i opfyldelse.

Det blev lidt sent, før vi var klar til at tage tilbage til hotel­let, så vi fik fat i en Uber. Den kørte os hele vejen tilbage til hotel­let i Tapei for 300 kro­ner. (Hal­van­den time)

Taipei 101

Er den højeste bygn­ing i Tai­wan, og var engang den højeste i verden.

En ikonisk bygn­ing med en top, som ofte er ind­hyl­let i skyer.

Hvis du er i byen på en klar dag, så gem ikke oplevelsen til senere. Vejret på den grønne ø kan være  omskifteligt. Du tager turen derop i ver­dens hur­tig­ste elevator.

På top­pen kan du både nyde den vilde udsigt over byen og bjer­gene og lære noget om, hvor­dan man sikr­er sådan en bygn­ing imod jord­skælv og tyfoner.

Tai­wan er vist­nok det land i ver­den, som oftest bliv­er ramt af jord­skælv og tyfoner.

Cykeltur til Bali og Tamsui River

Hvis du Taipeis røde metrolin­je til det sid­ste stop — Tam­sui, ender du i udkan­ten af Taipei. Der hvor Tam­sui Riv­er møder havet.

Foran sta­tio­nen til ven­stre ser du en Star­bucks. Gå der­hen, drej til højre rundt om hjør­net, så find­er du en butik, hvor du kan leje fine cyk­ler for få penge.

Cykeltur og færgehop

Vi cyk­lede langs flo­den og endte ved en mari­na. Der­fra tog vi en lille færge tilbage til Tam­sui — og derefter en anden lille færge, der krydsede flo­den. På den anden side af flo­den lig­ger Bali. Et smukt område med de fineste cykelstier.

Vi tilbragte hele dagen på vores cyk­ler. Tog en færge tilbage til Tam­sui lige før solnedgang for at nyde det fra den anden side af flo­den. Her er der er en dejlig, lang prom­e­nade med mass­er af hyggelige bar­er og restauranter.

Mad og natmarkeder 

Tai­wan er et par­adis for madelskere. Både hvad angår lokal og vestlig mad. Mine børn er ikke de mest vovede, når det kom­mer til asi­atisk mad.

Deres yndlingsrestau­rant i Tai­wan blev  der­for­Jakes Coun­try Kitchen. En tid­slomme af en amerikan­sk din­er få hun­drede meter fra hotel­let. Restau­ran­ten er drevet af en lokal kok. Han arbe­jd­ede for amerikanske expat fam­i­li­er, indtil det amerikanske mil­itærs tilst­ede­værelse på Tai­wan ophørte . Han nåede at blive så forels­ket i det amerikanske køkken, at han beslut­tede sig for at åbne Jakes Coun­try Kitchen, der nu har eksis­teret i over 30 år.

De lokale snacks, der sælges på Tai­wans berømte nat­marked­er er også et must. Marked­erne i Taipei er i det hele taget ret vilde. Vi fandt det største tøj­marked, vi nogensinde har set her. Van­vit­tigt bil­ligt. Tjek lige print og pas­form , før du køber. Jeg tror, at ​​det er her alle fejl-pro­duk­tion­er af tøj til den vestlige ver­den ender.

Maokong Glasbunds-gondol og te-marker

En glas­bunds gon­dol, der tager dig med op over de smukke te-ter­rass­er i udkan­ten af ​​Taipei. En sindssygt flot tur, som vi elskede, selvom reg­nen piskede ned, og blæsten rykkede lidt i vognen.

Da vi kom til top­pen, havde vi det hele for os selv pga. det dårlige vejr. Jonas lavede en te-cer­e­moni for os, efter at tjeneren havde demon­str­eret, hvor­dan man gør den slags. Da vi ville ned af bjer­get, havde det dårlige vejr udviklet sig til en reg­ulær storm, så gon­dol-banen var lukket.

Det betød, at vi kom på en uven­tet men abso­lut meget spæn­dende tur ned ad bjer­get i en lokal minibus, som ræsede ned ad bjer­get med speed­eren i bund med høj klas­sisk musik i højttalerne.