Høj på historier og glade pris-vindere

Høj på historier og glade pris-vindere

Jeg rid­er på en bølge af his­to­ri­er om men­nesker, mod og skaberlyst for tiden

I går blev det top­pet op med en lille smule magi.

Jeg tog toget til  Nord­havn Sta­tion, hvor jeg blev hen­tet af en nys­ger­rig kvin­de i en sølv­grå Audi med hvidt læderindtræk. Hun lagde ud med at fortælle mig, hvor meget hun elsker duften af maskin-olie.

Anne-Mette Els­borg har drevet virk­somhed i en mands­domineret branche i 36 år…

og så kan hun noget med clair­voy­ance, astrolo­gi og Tarot-kort.

Inde­hav­eren af PJ Diesel Engi­neer­ing, som med et glimt i øjet kalder sig selv for Diesel­damen, beg­y­n­dte at tænke bæredygtighed og spir­i­tu­alitet ind i sin virk­somhed årti­er før alle andre.

Jeg glæder mig til at dele hele hen­des his­to­rie med jer.

Den er alt andet end kedelig.

Men det bliv­er ikke i dag, for jeg land­ede i Skan­der­borg med toget klokken 04 i  morges efter at jeg slut­tede tors­da­gen af i sel­skab med nogle af lan­dets mest lovende iværk­sæt­tere under Ivæk­sts store pris­fest i København.

Før jeg falder om på sofaen, skal jeg lige fortælle jer om to unge kvin­der, som i aftes løb med prisen som Årets Kvin­delige Iværk­sæt­ter under prisfesten.

De hed­der Hei­da og Marie, og de har haft magisk med­vind på cykel­stien, siden de på 1.semester under deres ingeniørud­dan­nelse opfandt skraldespan­den Drop­buck­et. Det kan du læse mere om her.

- Vi turde ikke tro på, at vi også ville vin­de den her pris, sagde Marie Berggren,  efter at hun tog imod pris, blom­ster og klap­salver på podi­et i det fes­tk­lædte Deloitte-hus i København.

- Det her er det største nogensinde. Jeg havde helt ondt i hjertet, da vi stod deroppe på sce­nen, sup­plerede studiekam­mer­at og med-direk­tør i virk­somhe­den Hei­da Nolsøe.

Det kan godt være, at der er for langt imellem de kvin­delige iværk­sæt­tere i Dan­mark, men på Færøerne er der end­nu længere.

Hei­da og Marie er blevet kendiss­er deroppe, efter at den færøske virk­somhed SpF Royn­din har val­gt at skyde 1,3 mil­lion­er kro­ner ind i virksomheden.

- Jeg blev inter­esseret i Drop­buck­et i det øje­b­lik, jeg hørte om skraldespan­den. Pro­duk­tet løs­er et prob­lem, og så kan det eskaleres. Det vil sige, at virk­somhe­den og pro­duk­tio­nen kan udvides betragteligt, uden at udgifterne føl­ger med i samme tem­po, sagde den erfarne færøske investor, som var med til afte­nens pris­fest i København.

De mor­er sig ofte over den aller­første sam­tale som fandt sted imellem det færøske sel­skab og den danske skraldespandsproducent.

- Han sagde en hel masse om ven­turekap­i­tal i tele­fo­nen. Jeg sad bare og tænk­te; Jeg aner ikke, hvad han snakker om, men det må jeg finde ud af bagefter,  indrømmede Heida.

Og det gjorde hun.

Inve­storen og de to DTU-stud­erende brugte 10 måned­er på at lære hinan­den at kende og snakke sig til rette, før den nye bestyrelse med inve­storen fra SpF Royn­din som for­mand og de to direk­tør­er Hei­da og Marie blev dannet.

Efter det første møde skulle bestyrelsen ud at spise for første gang.

- De gav mig menuko­rtet, og var meget beskedne, men  jeg gav det tilbage til dem og sagde; Det er jo jer, der er direk­tør­er i virk­somhe­den, så I skal ikke holde jer tilbage, sagde den færøske investor.

Siden er de unge direk­tør­ers selvtil­lid vok­set i takt med at virk­somhe­dens udvikler sig hastigt og er på vej ind i nye branch­er og nye lande.

Prisen som Årets Kvin­delige Iværk­sæt­ter har givet dem mere blod på tanden.

- Den pris bety­der så meget for os. Vi har lyst til at arbe­jde end­nu hårdere og udvikle virk­somhe­den end­nu mere, og vi kan slet ikke vente med at komme i gang.

prisfest 006

En til­freds investor fra Færøerne filmede løs, da Hei­da og Marie gik på sce­nen for at mod­tage prisen som Årets Kvin­delige Iværk­sæt­ter for deres arbe­jde med virk­somhe­den Dropbucket.