- Du slipper ikke for at træffe et valg

- Du slipper ikke for at træffe et valg

I aftes var jeg til mit aller­første møde i et kar­rierenetværk ved navn Ladies First.

I dag undr­er jeg mig over, at jeg skulle blive 38 år, før jeg gik til et møde med andre kvin­der for at diskutere noget, der fylder så meget i mit liv og bety­der så meget for mig som mit arbejde.

Jeg har på fornem­melsen, at jeg ikke er den eneste, som har kørt på autopi­lot i mit arbe­jd­sliv lidt for længe uden at spekulere på, hvad jeg ellers kunne bruge mine tal­en­ter på og hvad jeg SELV bræn­der for. Der­for vil jeg fortælle jer om et par af de kvin­der, som for­t­alte deres his­to­ri­er om vejen til selvstændighed, imens jeg sad med en lille klump i halsen og en kop kaffe i hånden.

Anne Pernille Fis­ch­er havde det hele. Et højt­be­talt job i entre­prenør­branchen, som hun mestrede til per­fek­tion. En sød chef og flek­si­ble arbe­jdsvilkår. Alligev­el lå hun flere gange om ugen i sin seng og tudede, før hun efter­lod halvde­len af Pernille der­hjemme, tog faca­den på og løste sine opgaver på arbejdet.

Folk sagde ofte; Hvor må det være spæn­dende og hvor er du heldig, at have sådan et job. Jeg tænk­te; Gid jeg også havde det sådan. Men det havde jeg ikke. Jeg var ligeglad med de resul­tater, jeg opnåede. De betød ikke noget for mig. Jeg ville have et job, der gav mening for mig,” for­t­alte Anne Pernille Fischer.

Prob­lemet var bare, at hun ikke anede, hvad hun så ville beskæftige sig med.

I 2007 lånte jeg en bog, der hed­der find din pas­sion på fire uger. Det kan man ikke. Jeg brugte to år på at tage den frem og lægge den fra med mig jævne mellem­rum. Prob­lemet med bogen var, at der ikke var nogen garantier for, at jeg ville få suc­ces, hvis jeg bare fandt frem til min pas­sion. Der var heller ingen, der tog mig i hån­den, eller lovede mig, at jeg bare kunne gå tilbage til mit gam­le liv, hvis jeg fejlede. Det gjorde mig nervøs og usikker. Det var jo hele mit image og min iden­titet, der var på spil.”

Tilsidt blev hun så frus­tr­eret over, at de samme tanker dukkede op i hov­edet, uden at hun for­måede at gøre noget ved dem, at hun gik til en coach for at få pro­fes­sionel hjælp.

Her fandt jeg ud af, at jeg fak­tisk brændte for ufat­telig mange ting. Det var bare ikke nogen af de ting, jeg arbe­jd­ede med i mit daværende job. Jeg fik at vide af mig selv, at jeg skulle sige mit job op, selvom jeg ikke vid­ste, hvad jeg så skulle. Jeg prøvede en masse mærke­lige ting af og fandt til sidst ud af, at jeg ville tage en coach-uddan­nelse. I dag har jeg min egen virk­somhed Caretogrow.dk, hvor jeg beskæftiger mig med alle de ting, jeg elsker. Mit bed­ste råd til andre er, at tage et valg, hvis den samme tanke bliv­er ved med at dukke op i hov­edet. Ellers skal du tage et valg om at droppe den tanke. Alt andet bliv­er man ulykke­lig og frus­tr­eret af,”  advarede Anne Pernille Fischer.

Jeg ved ikke med jer, men jeg har selv haft utroligt svært ved at træffe et valg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg været på jobindex med jævne mellem­rum for at tjekke, om der skulle være en ledig still­ing, som til­fældigvis match­er mine ønsker til mit arbe­jd­sliv, siden jeg beslut­tede mig for at blive selvstændig. Bare for at slippe for den for­band­ede frygt og usikker­hed, som er for­bun­det med, at jeg ikke ved, om jeg kan finde ud af at være min egen arbe­jds­giv­er. På den anden side, så kan jeg ikke blive ved med at snyde mig selv. Min pas­sion for at fortælle his­to­ri­er om kvin­der, der led­er efter nøglen til det gode live eller allerede har fun­det den, bor i mig. Og jeg kan godt lide at bestemme selv. Det kan Tine Dambo, som stod for en del af under­hold­nin­gen under mødet i Ladies First, også.

Jeg vil selv bestemme, og der er ingen, der skal sige hold kæft til mig,” proklamerede inde­hav­eren af markeds­føringsvirk­somhe­den, Tinedambo.dk.

 

Hun for­lod fak­tisk sin still­ing som mar­ket­ingschef og blev selvstændig, for­di hun fik at vide, at hun skulle holde sin kæft.

Der var så koldt på top­pen, at jeg fik en følelse af fysisk ube­hag, og jeg ved ikke, hvad der var sket med mig, hvis jeg ikke var stået af selv,” sagde Tine Dambo.

I dag lever hun af at råd­give virk­somhed­er om markedsføring.

Det føles som om, at jeg endelig er kom­met hjem. Jeg føler fak­tisk lidt, at jeg pjækker fra det virke­lige liv. Som­me­tider ven­ter jeg på, at der kom­mer nogen og siger; Hov, hov Tine, nu kan du alt­så godt komme tilbage til hverdagen.”

De to kvin­ders his­to­rie blev efter­ful­gt af tre gange 3 min­utes of fame, hvor tre kvin­der fra salen for­t­alte om, hvad man gør, hvis man er ved at blive sindssyg af at sid­de der­hjemme med sin symask­ine for at spare penge i opstarts­fasen, hvor­dan unge iværk­sæt­tere og Trend­sales er gået i gang med at udvikle et nyt og spæn­dende kon­cept og hvor­for en nørdet dat­a­log, har kvit­tet job­bet hos IBM for at blive agili­ty-coach. De his­to­ri­er kunne jeg godt finde på, at under­holde med en anden dag, men lige nu skal jeg have gen­nem­ført det mål,  som jeg sat­te mig på mødet i går, om at få Verdenskvinde.dk ud af den anonyme tilværelse, som den har lev­et i indtil i dag.