Kan man blive sin egen lykkelige chef efter en stress-sygemelding?

Kan man blive sin egen lykkelige chef efter en stress-sygemelding?

Jeg har efter­hån­den mødt en del kvin­der, som er blevet iværk­sæt­tere efter en stress sygemelding.

Det har fået mig til at spekulere på, om iværk­sæt­teri kan være hold­bar og human måde at få folk tilbage på arbe­jds­markedet på.

Umid­del­bart giv­er det ikke mening, at men­nesker som i månedsvis har haft det så psykisk dårligt, at de knapt nok kunne over­skue at tage i super­markedet for at han­dle ind, plud­selig kan over­skue at dri­ve deres egen for­ret­ning med alt, hvad det inde­bær­er af økonomisk usikker­hed, uvante opgaver og grænseover­skri­dende oplevelser.

Men for de fleste af de kvin­der, som jeg indtil nu har talt med, var det ikke mæng­den af arbe­jd­sop­gaver, som fik dem til at bukke under for den største trussel mod vores velfærd og vel­befind­ende lige nu.

Det var mæng­den af meningsløse arbejdsopgaver.

Den man­glende mulighed for at kunne sige fra og bevare sin faglige stolthed.

Chefen der aldrig lyt­tede, den man­glende flek­si­bilitet i hverda­gen og den man­glende mulighed for at lytte til sin egen mavefornemmelse.

Senere i dag kan du læse his­to­rien om én af de kvin­der, som er blevet selvstændig efter en stress-sygemeld­ing og i dag vender sig om og går, når hun har en dårlig mavefornemmelse.

Hvis du kender andre kvin­der, som er blevet selvstændi­ge efter en stress-sygemeld­ing, må du meget gerne give mig et tip.

Jeg har på fornem­melsen, at der find­es mange af den slags his­to­ri­er derude.

Hvis du selv er stress-sygemeldt og find­er tanken om at starte op som selvstændig fuld­stændig uover­skuelig, så har du nu chan­cen for at får svar på alle dine spørgsmål.

Du kan bare sende en mail til bs@verdenskvinde.dk eller en sms til 29 72 47 92, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at besvare dine spørgsmål med hjælp fra de kvin­der, som har prøvet det på egen krop.