Yes der er Verdenskvinder i Q. Hvad så nu?

Yes der er Verdenskvinder i Q. Hvad så nu?

Der er en stor kuvert fra Aller til dig,” kon­staterede min mand og dum­pede hele ugens sam­menkrøllede post ned på spisebordet.

Hvad?”

Neeej, det må jo være fra Q,” råbte jeg og stormede hen og flåede kuverten op.

Og der lå det så.

Sønda­gens dejlig­ste syn.

Mag­a­sinet Q med his­to­ri­erne om tre af mine verdenskvinder.

His­to­rien om Michelle, som syede sig ud af en depres­sion og skabte sit unikke kjole­u­nivers Frøken Bay på facebook.

His­to­rien om sognepræsten Christi­na Rantil Schmidt, som efter en alvorlig rideu­lykke, beslut­tede sig for at gå efter drøm­men og blive hestehårs-smykkedesigner.

Og ikke mindst his­to­rien om Anna Von Aabling, som sagde farvel til livet som indus­triel design­er for at skabe high-end fash­ion til mus­limske kvinder.

Der find­es ikke mange ting, der kan gøre mig gladere end at møde sådan nogle kvin­der og at få lov til at fortælle deres inspir­erende his­to­ri­er til hele ver­den bagefter.

Tanken om hvor meget mine artik­ler ( forhåbentlig) vil opmuntre, opl­yse og måske end­da inspirere andre kvin­der til selv at skabe deres eget drøm­me­job, gør mig glad i låget.

Den min­der mig om, at jeg er på en vigtig mis­sion, og det har jeg ved gud-grød brug for engang imellem.

Selvom jeg er blevet bedre til at være i processen og leve med, at jeg ikke aner, hvor mange penge der ryger ind på kon­toen i næste måned, kan jeg stadig blive fyldt af tvivl og tankemylder.

Hold da kæft, hvor er det fedt, at jeg har nået mit mål; At få mine artik­ler i flere dame­blade, men kan jeg blive ved med at opstøve og skrive his­to­ri­er, der er så spæn­dende, at jeg kan tjene penge på dem?

Hvad vil jeg egentlig med min blog … sådan på læn­gere sigt?

Er det ikke lidt triv­ielt og håbløst umod­erne kun at skrive kvin­dernes historie?

Skal jeg også tage ud og holde inspi­ra­tions-fore­drag om de vilde kvin­der, som jeg møder på min vej, lave video og pod­casts til bloggen og hvad med den bog, jeg drøm­mer om at skrive?

Hvornår skal jeg videre med det projekt?

Idéer er der nok af, men hvad nu hvis de ikke hold­er, og hvad skal jeg gå i gang med først?

Jeg har ikke fun­det den gyldne opskrift på, hvor­dan man slip­per af med tvivlen.

Den har jeg — efter et halvt år som selvstændig på fornem­melsen — at man aldrig rigtigt slip­per af med og jeg går ikke i panik over den på samme måde, som jeg gjorde for fire måned­er siden.

Men jeg kunne godt tænke mig at blive end­nu bedre til at håndtere den.

Inder­st inde er jeg ikke i tvivl om, at jeg elsker at arbe­jde med ver­den­skvin­der. ( Hvem ville ikke elske det?)

Jeg kan ikke komme i tanke om noget mere inspir­erende, selvud­viklende og sjovt end at møde nye selvbe­v­id­ste, visionære, skøre, skønne og tal­ent­fulde kvin­der hver uge.

Tvivlen går mere på, hvor­dan jeg kan gøre den største forskel — ude i den store ver­den (og inde i mit lille årsreg­n­skab), og hvad jeg skal gøre først?

Måske har du også tum­let med sådan nogle tanker fornylig?

Og hvad gjorde du så?

Har du fun­det en god måde at håndtere tvivl og tanke­mylder på eller en mening om, hvad du synes, jeg skal gøre nu, så smid en kom­men­tar her eller send mig en mail.

Så sam­ler jeg tips og tricks til en: Sådan kan du gøre, når du bliv­er i tvivl — guide og poster den her på bloggen

Glade mandagshilsner fra  Bettina