Reality-iværksætter: Jeg har haft lyst til at hoppe i havnen mange gange

Reality-iværksætter: Jeg har haft lyst til at hoppe i havnen mange gange

 

Da den ambitiøse, unge jour­nal­ist­spire Jeanet Rosenkjær Horstmann blev sat til at skrive om real­i­ty-stjern­erne De Unge Mødre i sin prak­tik­tid på Ekstra Bladet, blev hun en anelse desillusioneret.

Den unge fyn­bo havde indtil da set en lysende fremtid som sport­sjour­nal­ist eller ser­iøs kri­mi-reporter for sig. At agere babysit­ter for hverdags-kendis­serne fra tv var ikke en del af hen­des karriereplan.

Hvis nogen den­gang havde for­t­alt hende, at hun få år senere ville ende som chefredak­tør og stifter af nyhedssitet Realityportalen.dk og blive ind­stil­let til Ivækst-prisen som årets kvin­delige iværk­sæt­ter i 2014, ville hun sikkert have grint højt og længe.

Men på Ekstra Bladet erfarede Jeanet hur­tigt, at hen­des his­to­ri­er var nogle af de mest læste på net­tet, og så beg­y­n­dte idéen om at lave et helt nyt nyhedssite om real­i­ty-stjern­ernes liv at spire.

-  Man kunne bruge flere dage på at jagte et citat fra en poli­tik­er eller en film­st­jerne. Sådan var det ikke med real­i­ty-stjern­erne. De vendte altid hur­tigt tilbage og var meget samar­be­jdsvil­lige. Mange af dem har jo en åbenlys inter­esse i at blive omtalt så meget som muligt.

Da Jeanet vendte tilbage til jour­nal­is­tud­dan­nelsen på SDU beslut­tede hun sig hur­tigt for at droppe grup­pear­be­jdet og gå solo under specialeskrivningen.

Hun ville udvikle et nyhedssite baseret på real­i­tystof, men ingen af de andre i grup­pen troede ligeså meget på idéen, som hende.

-  Jeg har aldrig tvivlet på min idé, men hvor kunne det have været fedt at have nogen med fra starten, som forstod mig og brændte ligeså meget for det som mig. Jeg har mødt muren 7 mil­lion­er gange, haft lyst til at hoppe i hav­nen og følt mig sindssygt ensom. Mit råd til andre, som drøm­mer om at starte noget op selv er der­for; Find nogen, som forstår dig og er i samme sit­u­a­tion, som du kan ringe til og mødes med. Hvis du læss­er det hele af på fam­i­lien og kæresten, bliv­er de sindssyge, for de kan ikke forstå det.

Da Jeanet præsen­terede sit eksamen­spro­jekt for, proklamerede cen­sor, at hun selv ville starte et real­i­tysite op, hvis Jeanet ikke gjorde alvor af sin idé.

-          Nej, det gør du ikke, for det gør jeg, sagde Jeanet.

Hun cyk­lede hjem, sat­te sig foran com­put­eren og beg­y­n­dte at lede efter et web-bureau, som kunne hjælpe hende med at gøre eksamen­spro­jek­tet til virkelighed.

- Jeg har altid været lidt naiv, så jeg forestillede mig, at vi kunne have sitet i luften på en uge. Ha, ha. Der gik et halvt år, før vi var klar, siger Jeanet.

Sitet gik i luften i maj 2012 og når Jeanet i dag tænker tilbage på opstarts­fasen, forstår hun ikke, at hun kunne holde det ud.

- Det var en frygtelig tid. Jeg arbe­jd­ede kon­stant. Det var ikke fedt, men troen på idéen holdt mig kørende.

Siden har stifterne af Trend­sales købt sig ind i sitet, så der er blevet råd til lønnede medar­be­jdere og en lidt mere nor­mal hverdag for den unge jour­nal­ist, som nu kan kalde sig chefredaktør.

Som jour­nal­ist i en branche med forholdsvis høj arbe­jd­sløshed synes jeg, at Jeanets his­to­rie er et vid­nes­byrd om, at det fak­tisk kan lade sig gøre at skabe sit eget drøm­me­job, hvis man fokuser­er på mulighed­er — hvor alter­na­tive og grænseover­skri­dende de end måtte være — frem­for begræn­sninger i vores pressede branche.

Der­for synes jeg, at Jeanet har gjort sig fort­jent til titlen som Ver­den­skvin­de num­mer 21.

Synes du også at Jeanet har fort­jent prisen som årets kvin­delige iværk­sæt­ter, så kan du stemme på hende her

Og du kan finde real­i­ty­por­tal­en her