Hun vil skabe verdens frieste arbejdsplads

Hun vil skabe verdens frieste arbejdsplads

For to år siden fandt Else­marie Øster­gaard en natursvamp via et blogindlæg på net­tet, der kur­erede hen­des nyfødte dat­ters prob­le­mer med tør hud i løbet af få uger.

I dag er hun den lykke­lige ejer af en hud­ple­je-virk­somhed med fire fuldtid­sansat­te sælgere.

Det er gået stærkt, siden hun fik lov til at forhan­dle de engel­sk pro­duc­erede natursvampe, som er omdrejn­ingspunk­tet for virk­somhe­den Incosmetics.

”Jeg havde ikke reg­net med, at det ville gå så så stærkt. Jeg vid­ste bare, at jeg kunne sælge de svampe, når de havde sådan en effekt på min dat­ter,” siger Else­marie Østergaard.

Da hun efter få måned­er havde så travlt, at hun kunne ansætte sin første medar­be­jder, var hun ikke i tvivl om, hvilken type led­er hun ville være.

”Mine medar­be­jdere har fra beg­y­n­delsen selv defineret deres per­son­lige mål ud fra det, de bræn­der for og bedst kan lide at beskæftige sig med. Jeg vil have, at de skal føle sig som mini-iværk­sæt­tere og have den samme fornem­melse for deres arbe­jd­sliv, som jeg har,” siger hun.

Else­marie Øster­gaard har en ambi­tion om at skabe ver­dens frieste arbe­jd­splads drevet af pas­sion, ejer­skab og selvud­vikling frem for ruti­n­er, ordr­er og ensidig fokus på prof­it. Der­for har hun brugt mange timer på at lytte til, hvad hen­des medar­be­jdere opfat­ter som den per­fek­te arbejdsplads.

”Èn af de ting, der går igen hele tiden er, at de ikke vil have faste ruti­n­er og møde­tider. De vil ikke være 8–16 men­nesker. Det kan jeg godt forstå, for det vil jeg heller ikke. Her i huset kan man komme og gå og plan­lægge sine sal­gsmøder præ­cis, som man har lyst til. Jeg vil skabe ver­dens frieste arbe­jd­splads,” erk­lær­er Else­marie Østergaard.

Det lyder ambitiøst. Kan du godt styre det, når dine medar­be­jdere har så frie rammer? 

”Ja, vi når vores mål hver eneste måned, selvom jeg hverken bruger pisk eller trussels­mails eller hold­er øje med, hvor mange timer de arbejder.”

Hun sørg­er altid for, at medar­be­jderne ved præ­cis, hvad der bliv­er for­ven­tet af dem.

”Hvis du ikke ved, hvor meget du skal sælge, ved du ikke, hvornår du har nået dit mål, og så ved du aldrig, hvornår du er en suc­ces. Det er demo­tiv­erende. Der­for har vi fokus på tal, men vi dvæler ikke ved de fejl, vi begår hen af vejen. Jeg tror på, at ros og anerk­endelse er vejen frem. Desu­den opfor­dr­er jeg altid mine ansat­te til at tænke mere på, hvad de bedst kan lide at sælge og hvilke kun­der, de har det bedst sam­men med frem­for det, der er flest penge i. Hvis man har det godt med det, man laver og tror på pro­duk­tet, så skal det nok gå. Til gengæld kan vi ikke sælge et pro­dukt, som vi i virke­lighe­den ikke tror på selv. Vores kropssprog vil afs­løre os med det samme. Sådan er det bare,” siger Else­marie Østergaard.