Sådan blev mit møde med en enestående kvinde til en helt ny virksomhed

Sådan blev mit møde med en enestående kvinde til en helt ny virksomhed

Jeg har mødt mange spæn­dende kvin­der, siden jeg sprang ud som his­to­riefortæller med spe­ciale i kvin­der og iværk­sæt­teri for snart et år siden.

Deres his­to­ri­er har gjort indtryk, klædt mig på til det til det overvældende liv som nybagt virk­somhed­se­jer og været en evig kilde til inspi­ra­tion,  glæde og eftertænksomhed.

De har været vidt forskel­lige og lige inter­es­sante alle­sam­men, men der er alligev­el en af kvinderne,som skiller sig ud fra de andre.

Hende skulle jeg ( nok) slet ikke have mødt.

Da hun ringede til mig en efter­mid­dag i april og spurgte, om jeg ville skrive hen­des erindringer om barn­dom­men, livet med fam­i­lien og måden, hvor­på hun tack­lede sin uhel­bre­delige kræft­syg­dom, kunne jeg hur­tigt kon­statere, at hun over­hovedet ikke passede ind i mit iværksætter-koncept.

Jeg sagde ja til opgaven alligev­el, og du kan læse mere om, hvor­dan det påvirkede mit livssyn her

Få uger efter at jeg havde sat det sid­ste punk­tum i hen­des ned­skrevne livshis­to­rie, sov hun stille ind.

Da jeg mødte hen­des dat­ter efter begrav­elsen, så hun  mig direk­te i øjnene og sagde;

- Jeg har ikke læst en hel bog i hele mit liv før, men bogen om min mor. Den kom­mer jeg til at læse igen og igen.

I det øje­b­lik forstod, hvilken forskel jeg med mine beskedne ord havde gjort for den efter­ladte familie.

Sådan gik det til, at mit møde med en kvin­de, som jeg aldrig ville have mødt, hvis jeg havde holdt mig til min (ikke-eksis­terende for­ret­nings­plan) og (ikke særligt nøje) udval­gte mål­gruppe, blev beg­y­n­delsen et nyt iværksættereventyr.

En virk­somhed, som har til for­mål at hjælpe flere men­nesker med at fore­vige deres dyre­bare erindringer.

Jeg er sindsygt stolt af at kunne præsen­tere min virk­somhed num­mer to — nu med fan­tastisk kol­le­ga ved navn Jane Gis­sel­mann — på sådan en grå mandag i november.

Du kan læse mere om kon­ceptet Til mine kære  her og læse mere om, hvor­dan du kan delt­age i konkur­ren­cen om et gratis livshis­to­riefor­løb til en vær­di af 5000 kro­ner her

Kærlig hilsen Bettina