Sådan blev mit møde med en enestående kvinde til en helt ny virksomhed

Sådan blev mit møde med en enestående kvinde til en helt ny virksomhed

17. november 2014 0 Af Bettina Sønderskov

Jeg har mødt mange spæn­dende kvin­der, siden jeg sprang ud som his­to­riefortæller med spe­ciale i kvin­der og iværk­sæt­teri for snart et år siden.

Deres his­to­ri­er har gjort indtryk, klædt mig på til det til det overvældende liv som nybagt virk­somhed­se­jer og været en evig kilde til inspi­ra­tion,  glæde og eftertænksomhed.

De har været vidt forskel­lige og lige inter­es­sante alle­sam­men, men der er alligev­el en af kvinderne,som skiller sig ud fra de andre.

Hende skulle jeg ( nok) slet ikke have mødt.

Da hun ringede til mig en efter­mid­dag i april og spurgte, om jeg ville skrive hen­des erindringer om barn­dom­men, livet med fam­i­lien og måden, hvor­på hun tack­lede sin uhel­bre­delige kræft­syg­dom, kunne jeg hur­tigt kon­statere, at hun over­hovedet ikke passede ind i mit iværksætter-koncept.

Jeg sagde ja til opgaven alligev­el, og du kan læse mere om, hvor­dan det påvirkede mit livssyn her

Få uger efter at jeg havde sat det sid­ste punk­tum i hen­des ned­skrevne livshis­to­rie, sov hun stille ind.

Da jeg mødte hen­des dat­ter efter begrav­elsen, så hun  mig direk­te i øjnene og sagde;

- Jeg har ikke læst en hel bog i hele mit liv før, men bogen om min mor. Den kom­mer jeg til at læse igen og igen.

I det øje­b­lik forstod, hvilken forskel jeg med mine beskedne ord havde gjort for den efter­ladte familie.

Sådan gik det til, at mit møde med en kvin­de, som jeg aldrig ville have mødt, hvis jeg havde holdt mig til min (ikke-eksis­terende for­ret­nings­plan) og (ikke særligt nøje) udval­gte mål­gruppe, blev beg­y­n­delsen et nyt iværksættereventyr.

En virk­somhed, som har til for­mål at hjælpe flere men­nesker med at fore­vige deres dyre­bare erindringer.

Jeg er sindsygt stolt af at kunne præsen­tere min virk­somhed num­mer to — nu med fan­tastisk kol­le­ga ved navn Jane Gis­sel­mann — på sådan en grå mandag i november.

Du kan læse mere om kon­ceptet Til mine kære  her og læse mere om, hvor­dan du kan delt­age i konkur­ren­cen om et gratis livshis­to­riefor­løb til en vær­di af 5000 kro­ner her

Kærlig hilsen Bettina