Kategori: Livet som udlandsdansker

Min rejse

Jeg har altid været fascineret af folk, der rejs­er ud. De første frø til min udlængsel blev sået, da jeg som barn travede hen­over plø­je­mark­erne for at besøge min mor­mor og mor­fars nabogård. Her boede Hanne. Hun havde en dat­ter, som tilsyneladende var på en uen­delig rejse rundt om jor­den. Imens vi fik mor­mor­boller og safte­vand i…

Af Bettina Sønderskov 2023-01-24 0

Danske børn i udlandet

 Da Emma kom til ver­den i 2013, vendte hun op og ned på livet for Rikke og Ulrik Cordt Ras­mussen, som dri­ver et hotel langt uden for alt­ing på Bali. Emma er vok­set op på resortet omgivet af lokale bali­ne­siske børn og hotel­gæster. Hun taler fly­dende indone­sisk, så på det punkt ville det ikke være et…

Af Bettina Sønderskov 2019-01-29 0

Det sværeste ved at bo i Kina

Efteråret er kom­met til Tian­jin og vin­teren er lige rundt om hjør­net. Med den årstid føl­ger en pænt svin­gende luftk­valitet, som jeg lige så stille er ved at lære at leve med. Luft­forurenin­gen er det nye livsvilkår, som har udfor­dret mig aller­mest herude på den anden side af jor­den. Sprog­bar­ri­er­er, kul­tur­forskelle og børn med hjemve og…

Af Bettina Sønderskov 2016-11-07 0

Barnets første sygedag i Kina — grænserne rykkes

Hver aften når mit hov­ed lan­der på puden her i Kina, er mine grænser blevet rykket en lille smule. Grænserne for hvad jeg synes, jeg kan udsætte mine børn for. Grænserne for, hvad jeg tror, de kan holde til. Grænserne for, hvad jeg betragter som nogen­lunde nor­mal opførsel. Grænserne for, hvor lidt kon­trol, og hvor meget uforudsige­lighed, jeg kan leve med.…

Af Bettina Sønderskov 2016-08-22 0

Verdenskvinden flytter til Kina

Hvor­for skal alt­ing han­dle om kar­riere? Kan en ver­den­skvin­de ikke også være én, som er nys­ger­rig på ver­den og andre kul­tur­er? – En kvin­de, som har rejst meget og boet i forskel­lige lande. Ikke nød­vendigvis med job­bet, men for­di ver­den er hen­des pas­sion. Selv er jeg fascineret af ver­den. De uen­delige mulighed­er for at opleve,…

Af Bettina Sønderskov 2015-10-22 3