Kategori: Udlandsdansker

Danske børn i udlandet

 Da Emma kom til ver­den i 2013, vendte hun op og ned på livet for Rikke og Ulrik Cordt Ras­mussen, som dri­ver et hotel langt uden for alt­ing på Bali. Emma er vok­set op på resortet omgivet af lokale bali­ne­siske børn og hotel­gæster. Hun taler fly­dende indone­sisk, så på det punkt ville det ikke være et…

Af Bettina Sønderskov 29. januar 2019 1

Det lå ikke i kortene, at vi skulle drive hotel på Bali

His­to­rien om udlands­danskerne, iværk­sæt­terne og hotele­jerne Rikke og Ulrik Cordt Ras­mussen beg­y­n­der i en biograf på Fyn først i 1990’erne. Her stift­ede de for første gang bek­endt­skab med Nord­kaperen og even­tyr­eren Troels Kløvedal. Inspir­eret af Kløvedal Troels Kløvedal har altid været en stor inspi­ra­tionskilde i mit liv. Jeg har stadig ikke væn­net mig til tanken…

Af Bettina Sønderskov 29. januar 2019 1

Lene bor langt oppe i Rodopi-bjergene: Jeg vil udbrede kendskabet til Europas mest ukendte land

I en lille by højt oppe i bjer­gene i det sydlige Bul­gar­ien bor en dan­sk­født ver­den­skvin­de på 63 år. Om en lille måned er det syv år siden, at Lene Thy­bo sagde farvel til livet i Dan­mark efter mange, lange overve­jelser. I dag skriv­er hun om alt det man kan opleve i det ukendte Bulgarien…

Af Bettina Sønderskov 20. november 2018 7

Åbnede rejsebureau efter 12 år i Malaysia: — Udlandsdanskere er jo de vildeste rejseledere

Da Lotte Nørkær Petersen for to år siden fly­t­tede tilbage til Aal­borg efter 12 år i Malaysia som medrejsende ægte­fælle, blev hun ikke kimet ned af poten­tielle arbe­jds­gi­vere. Det bekym­rede hun sig ikke om. Hun havde nem­lig fået en idé. Efter at have arbe­jdet som rejseled­er i Malaysia og rejst i Asien i 10 år, havde…

Af Bettina Sønderskov 6. november 2018 1

Det sværeste ved at bo i Kina

Efteråret er kom­met til Tian­jin og vin­teren er lige rundt om hjør­net. Med den årstid føl­ger en pænt svin­gende luftk­valitet, som jeg lige så stille er ved at lære at leve med. Luft­forurenin­gen er det nye livsvilkår, som har udfor­dret mig aller­mest herude på den anden side af jor­den. Sprog­bar­ri­er­er, kul­tur­forskelle og børn med hjemve og…

Af Bettina Sønderskov 7. november 2016 0

Barnets første sygedag i Kina — grænserne rykkes

Hver aften når mit hov­ed lan­der på puden her i Kina, er mine grænser blevet rykket en lille smule. Grænserne for hvad jeg synes, jeg kan udsætte mine børn for. Grænserne for, hvad jeg tror, de kan holde til. Grænserne for, hvad jeg betragter som nogen­lunde nor­mal opførsel. Grænserne for, hvor lidt kon­trol, og hvor meget uforudsige­lighed, jeg kan leve med.…

Af Bettina Sønderskov 22. august 2016 1