Alle kvinder er skønne. Punktum.

Alle kvinder er skønne. Punktum.

Jeg har lyst til at dele his­to­rien om et vigtigt pro­jekt med jer.

Pro­jek­tet førte i week­enden til, at en flok helt almin­delige kvin­der med mor­morarme, rande under øjnene, deller og oper­a­tionsar  smed tøjet og stillede sig op til fotografering.

Bag pro­jek­tet står kjolesy­ersken Michelle Bay Westh, som jeg har været så heldig at møde og inter­viewe til mit ver­den­skvin­de­pro­jekt, og fotografen Judy Reimer fra Fotostylisten.dk. Begge hør­er gang på gang deres kun­der — kvin­derne- und­skylde for deres udseende.

”Jeg oplever dagligt, at kvin­der er kede af det og und­skyldende over, at de ser ganske nor­male ud. Jeg får så mange mails fra kvin­der, som und­skylder deres mål eller skriv­er, at de lige skal tabe sig lidt, før de bestiller næste kjole. Det ærgr­er mig, at der går så mange kvin­der rundt med så lavt et syn på deres egen skøn­hed,” siger Michelle Bay.

Hun start­ede allerede sid­ste år sit eget lille oprør imod de mediernes og mode­branchens skøn­hed­side­al­er  på Face­book-siden Frøken Bay, som er omdrejn­ingspunk­tet for hen­des virk­somhed. Her vis­er hun kjole-mod­ellerne frem på sine kun­der — helt almin­delige kvin­der med top­maver og mormorarme.

”På et tid­spunkt sendte en af mine kun­der et billede af sig selv i sin nye kjole. Jeg spurgte, om jeg måtte bruge det. Nu er det blevet mit varemærke og mange af kun­derne sender billed­er, uden at jeg behøver at spørge efter dem. Jeg ville bare ønske, at flere af de store piger ville sende billed­er ind,” siger hun.

For et par måned­er beg­y­n­dte Michelle Bay og Judy Reimer at arbe­jde sam­men om pro­jek­tet, som kul­minerede med week­endens foto­ses­sion. Her blev tykke, tyn­de, unge og gam­le  kvin­der både fotografer­et i under­tøj og  i en stribe spe­cial­syede Frøken Bay kjol­er, som de fik lov til at tage med hjem bagefter som tak for hjælpen.

182 kvin­der meldte sig til pro­jek­tet, og det blev omtalt i en række medi­er. B.T var eksem­pelvis med til foto-even­ten i weekenden.

Jeg synes, at det er det   godt gået.