Bæredygtig turisme — Besøg i “flydende” landsby i Cambodia

Bæredygtig turisme — Besøg i “flydende” landsby i Cambodia

En stor del af Cam­bo­dias befolkn­ing har slået sig ned omkring Sydøst-asiens største sø Ton­le Sap.

I reg­n­ti­den kan søen, som er for­bun­det med Mekong-flo­den, blive op til seks gange større end i den tørre periode!

Det bety­der at folk i området lever et ret specielt liv.

Bor på 10–15 meter høje pæle

Deres hverdag foran­dres i takt med at årstiderne skifter.

I den tørre peri­ode bor de i huse, bygget på 10–15 meter høje pæle, og dyrk­er afgrøder på den tør­lagte, frodi­ge søbund.

Når mon­sun­reg­nen kom­mer, kør­er de alle deres køretø­jer væk til langtidsparkering.

Vejene bliv­er for­van­dlet til floder, søen når helt op under husene og al trans­port til og fra huset sker med båd.

Bridge of life hjælper børn i skole

Vi besøgte området med hjælpe­or­gan­i­sa­tio­nen Bridge of Life, som forsøger at hjælpe folk i området ud af fat­tig­dom. Det gør man ved at give børnene mulighed for at gå i skole og kvin­derne mulighed for fx at lære at sy.

En stor oplevelse og øjenåb­n­er for hele fam­i­lien — ikke mindst børnene.

Der er langt fra deres velud­styrede inter­na­tionale skole i Tian­jin med Apple-udstyr for mil­lion­er, 3D print­ere, eget fly­gel, vagt­per­son­ale og en hær af rengøringsper­son­ale. Til den åbne træbygn­ing på pæle med otte bænke, en hængekø­je og en tavle i Kom­pong Khleang.

Glutenfri donuts!

På vej ud mod lands­byen stoppede vi ved et bageri, hvor der blev kogt cam­bo­di­anske donuts over åben ild i den smeltende hede. Vi købte også en pop­ulær “lan­de­ve­js­nack”, som består af bagte ris med kokos­mælk og sorte bøn­ner pakket ind i bambus.

For en gluten-allergik­er som mig, er Cam­bo­dia fan­tastisk. Stort set alle snacks og brød er lavet på ris.

Turen slut­tede af med en smuk sejl­tur på Ton­le Sap søen. Her så vi solnedgang og snakkede om livet og tra­di­tion­erne i området med de engagerede guider fra Bridge of Life.

En del af det beløb, vi betalte for turen, gik til pro­jek­tet. Dejlig fornem­melse og en spæn­dende oplevelse, som varmt kan anbefales.

Læs mere om turen og Bridge of life her