Kategori: Mit Kina-liv

Det sværeste ved at bo i Kina

Efteråret er kom­met til Tian­jin og vin­teren er lige rundt om hjør­net. Med den årstid føl­ger en pænt svin­gende luftk­valitet, som jeg lige så stille er ved at lære at leve med. Luft­forurenin­gen er det nye livsvilkår, som har udfor­dret mig aller­mest herude på den anden side af jor­den. Sprog­bar­ri­er­er, kul­tur­forskelle og børn med hjemve og…

Af Bettina Sønderskov 7. november 2016 0

Barnets første sygedag i Kina — grænserne rykkes

Hver aften når mit hov­ed lan­der på puden her i Kina, er mine grænser blevet rykket en lille smule. Grænserne for hvad jeg synes, jeg kan udsætte mine børn for. Grænserne for, hvad jeg tror, de kan holde til. Grænserne for, hvad jeg betragter som nogen­lunde nor­mal opførsel. Grænserne for, hvor lidt kon­trol, og hvor meget uforudsige­lighed, jeg kan leve med.…

Af Bettina Sønderskov 22. august 2016 1

99 dage efter nulstilling i Kina

I dag er det 99 dage siden, at vi tjekkede 9 kuf­fer­t­er med mere eller min­dre gen­nemtænkt ind­hold ind i lufthav­nen i Bil­lund og sat­te kurs mod vores nye hjem på den anden side af jor­den. To dage senere sad min mand og hakkede sukkerk­nalder i stykker med vores eneste med­bragte kniv, så vi kunne drysse det på…

Af Bettina Sønderskov 16. februar 2016 2

Verdenskvinden flytter til Kina

Hvor­for skal alt­ing han­dle om kar­riere? Kan en ver­den­skvin­de ikke også være én, som er nys­ger­rig på ver­den og andre kul­tur­er? – En kvin­de, som har rejst meget og boet i forskel­lige lande. Ikke nød­vendigvis med job­bet, men for­di ver­den er hen­des pas­sion. Selv er jeg fascineret af ver­den. De uen­delige mulighed­er for at opleve,…

Af Bettina Sønderskov 22. oktober 2015 4