Hvis økonomien er din drivkraft, så lad være

I går drak jeg kaffe med Gitte og Peter Dals­gaard, som har lavet en “helt umulig” for­ret­nings­plan for deres virk­somhed. Den han­dler hverken om, hvor meget EventSup­port skal væk­ste i kro­ner og øre eller ansat­te i fremti­den. Til gengæld er over­skrifterne i pla­nen, at de kun vil arbe­jde med men­nesker, som de kan lide og at det skal være sjovt at…

Af Bettina Sønderskov 2014-01-15 0

Er du læge, eller er du bare mærkelig?

Midt i freda­gens Lucia-arrange­­ment num­mer to i et sindssygt infer­no af børn, æbleskiv­er og kaffedrikkende foræl­dre i SFO’en, fik jeg et lidt over­rask­ende spørgsmål smidt i hov­edet. Det kom fra min dat­ters veninde på 7 år, som fork­larede mig, hvor­for hun ikke ville med hjem og lege bagefter. ” Jeg kan godt blive utryg, når jeg er hjemme ved nogen,…

Af Bettina Sønderskov 2013-12-18 0