Åbnede rejsebureau efter 12 år i Malaysia: — Udlandsdanskere er jo de vildeste rejseledere

Da Lotte Nørkær Petersen for to år siden fly­t­tede tilbage til Aal­borg efter 12 år i Malaysia som medrejsende ægte­fælle, blev hun ikke kimet ned af poten­tielle arbe­jds­gi­vere. Det bekym­rede hun sig ikke om. Hun havde nem­lig fået en idé. Efter at have arbe­jdet som rejseled­er i Malaysia og rejst i Asien i 10 år, havde…

Af Bettina Sønderskov 2018-11-06 0

Bæredygtig turisme — Besøg i “flydende” landsby i Cambodia

En stor del af Cam­bo­dias befolkn­ing har slået sig ned omkring Sydøst-asiens største sø Ton­le Sap. I reg­n­ti­den kan søen, som er for­bun­det med Mekong-flo­­den, blive op til seks gange større end i den tørre peri­ode! Det bety­der at folk i området lever et ret specielt liv. Bor på 10–15 meter høje pæle Deres hverdag foran­dres i…

Af Bettina Sønderskov 2018-11-04 0

Cambodia — Off-road eventyr med børn

End­nu en oplevelse fra vores top 10 liste over de mest specielle rejseo­plevelser, vi har haft i Asien. 8 timers Quad­bike-tur på de støvede, røde veje omkring Siem Reap. Kun 10 pro­cent af vejene er asfal­terede En guide for­t­alte mig, at kun 10 pro­cent af Cam­bo­dias veje er asfal­terede. Det skyldes blandt andet Cam­bo­dias for­færdeligt triste forhistorie.…

Af Bettina Sønderskov 2018-11-04 0

Beijing med børn

Kinas hov­ed­stad Bei­jing kan være en hek­tisk og  meget træt­tende oplevelse for børn, så jeg til­fø­jer lidt børne-luk­­sus hist og pist og en del bestikkelse i form af cafebesøg, søde sager og sou­venirs, for at de ikke skal gå kolde i kine­sisk kul­tur, men­neske­mylder og trafikkaos. Her får I nogle af mine erfaringer med børn i Beijing.…

Af Bettina Sønderskov 2016-11-23 0