Om mig

Jeg har altid været fascineret af folk, der rejs­er ud.

De første frø til min egen udlængsel blev sået, da jeg som barn travede hen­over Bøg­balle Mark for at besøge mine bed­ste­foræl­dres nabo, Hanne.

Hun havde en vok­sen dat­ter, som var på en tilsyneladende endeløs rejse rundt om jorden.

Imens vi fik mor­mor­boller og safte­vand i køkkenet, fandt hun gerne en pose frem.

Posen var fyldt med frimærk­er fra byer og lande, som jeg aldrig havde hørt om før.

Det var ren magi at dykke ned i den.

Jeg mødte aldrig den rejsende nabo­dat­ter, (hun var jo aldrig hjemme), men hun var min helt i mange år.

Jeg ville være præ­cis lige­som hende, når jeg blev voksen.

Sådan gik det ikke helt, men jeg har rejst jor­den rundt med rygsæk, boet i en bosæt­telse på Vest­bred­den i Israel og arbe­jdet på et 1200-tals hotel i Can­ter­bury, som havde en del lighed­stegn med Fawl­ty Towers.

Sen­est har jeg tilbragt knapt tre år i mil­lion­byen Tian­jin i det nordlige Kina sam­men med min mand, søn og datter.

Vi fly­t­tede hjem i juni 2018,  og nu er jeg i gang med at finde mine (ret så rastløse) ben i  Skanderborg.

Her løs­er jeg kom­mu­nika­tion­sop­gaver for pri­vate og offentlige virk­somhed­er og er ghost­writer på erindrings­bøger i livshis­to­rie-virk­somhe­den Til Mine Kære.

Har du idéer til bloggen eller lyst til at samar­be­jde med mig,  så kon­takt mig endelig.

Jeg kan også bookes til fore­drag om kvin­der og iværk­sæt­teri, udsta­tioner­ing og rejs­er med børn i Asien.

Skriv til bs@verdenskvinde.dk eller find Verdenskvinde.dk på Face­book og send mig en besked.

/Bettina