Om verdenskvinde.dk

Om verdenskvinde.dk

Du spørg­er måske dig selv, hvor­for min blog hed­der verdenskvinde.dk.

Det gør den for­di ordet ver­den­skvin­de var et ord, der poppede op i mit hov­ed, da jeg i 2013 skrev et brev til mig selv om, hvilket liv jeg ville leve om 10 år.


Jeg vil gerne være sådan lidt mere  verdenskvinde-agtig”


Jeg aner ikke, hvor­dan og hvornår det ord er kom­met ind i min bevidsthed.

Men da jeg i 2014 beslut­tede mig for at blive free­lance­jour­nal­ist med spe­ciale i kvin­delige iværk­sæt­tere, var jeg ikke i tvivl om, hvad min blog og virk­somhed skulle hedde.

Ver­den­skvin­de.

Selvføl­gelig.

Jeg har altid els­ket at høre og læse his­to­ri­er om kvin­der, som springer ud som iværk­sæt­tere eller laver andre vilde u‑turns i deres liv, og igen­nem bloggen her har jeg mødt et hav af dybt inspir­erende kvinder.

Udstationeret i Kina 

Jeg har sol­gt en del af ver­den­skvin­de-his­to­ri­erne til andre medi­er, mens andre kan find­es her på bloggen.

Pro­jek­tet blev sat på pause i 2015, da jeg og min fam­i­lie fik en en fan­tastisk mulighed for at fly­tte til Kina.

Her har vi virke­lig fået smag for at jagte alle de små even­tyr. Både i hverda­gen og under vores mange rejs­er rundt i Asien.

Hold fast i eventyret

Nu små tre år senere er jeg tilbage i Dan­mark med et stærkt ønske om at holde fast i eventyret.

Jeg vil dele inspir­erende his­to­ri­er om og med danske kvin­der i udlan­det, spæn­dende iværk­sæt­tere i Dan­mark og insid­er-rejsetips — både fra mig selv og jer derude.

Gode historier søges

Har du:

En god ver­den­skvin­de-his­to­rie fra ind- eller udland

Rejsetips til besø­gende i dit lokalom­råde, som du har lyst til at dele med mig og andre

Erfaringer/ gode råd/ tanker om udsta­tioner­ing. Livet som udlands­dansker …eller hjemvendt dansker

…så send endelig en mail til bs@verdenskvinde.dk eller smid en kom­men­tar herun­der og lad os se, hvad det kan føre til 🙂

/Bettina