Beijing med børn

Beijing med børn

  • Kinas hov­ed­stad Bei­jing kan være en hek­tisk og  meget træt­tende oplevelse for børn, så jeg til­fø­jer lidt børne-luk­sus hist og pist og en del bestikkelse i form af cafebesøg, søde sager og sou­venirs, for at de ikke skal gå kolde i kine­sisk kul­tur, men­neske­mylder og trafikkaos.

Her får I nogle af mine erfaringer med børn i Bei­jing. Lis­ten vil løbende blive opdateret.

1. Den Forbudte By og Den Himmelske Freds Plads

Hele fam­i­lien har kun været i Den For­budte By sam­men en enkelt gang.

Efter den dag ned­lagde børnene veto mod nogensinde at komme igen, og de er ret skep­tiske hver gang, vi nævn­er mulighe­den for besøg i andre templer.

720.000 kvadrat­meter tem­pelom­råde med 800 bygninger og 9999 værelser er en stor mund­fuld, og når der tilmed altid er sort af men­nesker og man skal løbe i hælene på en guide, der snakker om kejsere, Qing, Ming og konku­bin­er på gebrokkent engel­sk, bliv­er det meget hur­tigt for meget.

Og det gjorde det så.

Find en børn­even­lig guide. Her kan jeg varmt anbe­fale Lars fra Bei­jing Post­cards . Han er dansker og har nørdet med Bei­jings his­to­rie i åre­vis. Vi har allerede været på tur med ham i Hutongerne, og det var en kæm­pe­suc­ces. Både børn og vok­sne var godt under­holdt hele vejen igennem.

2. Hutongerne

Bei­jings oprindelige boligom­råder — er et fedt sted at gå på opdagelse med børn. Der er mass­er af spæn­dende og mere eller min­dre flippede butikker med lokal brugskun­st, sjove sou­venirs, caféer, gade­han­dlere og et miks af nyt og trendy og gam­melt og totalt falde­færdigt, som gør at sådan en tur aldrig er kedelig. I hutong- området ved Schicha­hai Lake kan man sejle på søerne eller hyre en rick­shaw, som kan tage hele fam­i­lien med på guidet tur. Man kan også prøve at spise hos en lokal kine­sisk fam­i­lie i deres hutong.

3. Lamatemplet Yonghegong

Et smukt, over­skueligt og hyggeligt tibetan­sk tem­pel, som er beboet af munke og også har haft besøg af Dalai Lama. Her bliv­er der bliv­er brændt  van­vit­tige mængder røgelse af hver dag. Østens mys­tik hænger tykt hen­over hele området.  Her kan vi stadig lokke børnene med hen og lige over­for tem­plet lig­ger der et lækkert hutong-område med cafeer, små hoteller og pro­vokun­st-butikker osv.

4. Opgradering på hoteller

Når man er i Bei­jing med (og uden) børn har man brug for at kunne trække sig tilbage fra det hek­tiske liv og slappe helt af engang imellem. Der­for har vi boet ret fint derinde. I foråret på det super­hyggelige Red Wall Gar­den Hotel med gård­have, blom­strende kirse­bærtræer og ven­ligt per­son­ale, som bl.a. arran­gerede te-smagn­ing for børnene, imens de vok­sne spiste aftens­mad. I efteråret boede vi på Shangri­la Chi­na World Sum­mit med infin­i­ty pool på 78. etage- og den vildeste udsigt fra vores hotelværelse på 64. etage. Det kan sådan nogle børn…og vok­sne godt lide.

5. Hurtigtoget

Kina har nogle pænt hur­tige lyn­tog. Det tager fx kun 25 min­ut­ter at tage toget fra Tian­jin til Bei­jing. En strækn­ing på omkring 130 km/t. Børnene elsker den tur. Selvom der bliv­er lagt en del ekstra tid oveni, når man så skal med metroen videre til sit hotel i Bei­jing og at det også tager tid for os at komme hen til togsta­tio­nen i Tian­jin, så tager det i børnenes hov­ed­er kun 25 min­ut­ter. Børn og lyn­tog i Kina er en rigtig god kombi.