Miss Network: Øv dig i at bede om hjælp foran spejlet

Miss Network: Øv dig i at bede om hjælp foran spejlet

Af gæste­blog­ger, Rikke Thyge­sen, Miss Network

Forleden var jeg til et netværksmøde. Det er ikke så usæd­van­ligt, for jeg lever af at skabe netværk imellem men­nesker og virksomheder.

Denne gang blev vi præsen­teret for en øvelse, som fik mig til at tænke på, hvor meget vi kan udvikle os per­son­ligt og arbe­jdsmæs­sigt, når vi er i stand til at bede om hjælp, tage imod hjælp og tilbyde vores hjælp.

Vi blev bedt om, at gå 3 per­son­er væk og præsen­tere os for hinanden.

Det var FORBUDT at give HÅND

Jeg val­gte at dele knus ud.

Det er meget nem­mere at starte på en sam­tale efter et knus

Det næste vi skulle gøre var at spørge, hvad kan jeg hjælpe dig med ?

Her går de fleste i stå. LANG pause.

Der kom­mer IKKE noget konkret svar på, hvad jeg kan hjælpe med.

Vi er ikke vant til at blive stil­let et sådan spørgsmål. Der­for ved vi ikke, hvad vi skal svare til det.

Vi er ikke så gode til at bede om hjælp.

Måske han­dler det om, at vi ikke vil være til ule­j­lighed, eller at vi ikke vil blotte os og vise, at der er opgaver, vi ikke selv kan klare.

Der kan være 1000 DÅRLIGE undskyldninger.

Men der kan også være 1000 gode grunde til at blive bedre til at bede om hjælp.

Når vi bed­er om og tager imod hjælp, bliv­er vi rigere på oplevelser og erfaringer. På den lange bane, kom­mer der måske et samar­be­jde – et job – en kunde – en ny for­ret­ningsmu­lighed, ud af at spørge om HJÆLP.

Hvis du vil sætte dit netværk i spil og åbne nye mulighed­er for, at din virk­somhed eller du selv kan udvikle dig, så skal du øve dig på at sige sætningen:

JEG HAR BRUG FOR HJÆLP TIL.…

Øv dig mange gange. Sig det højt, så det kom­mer ud klart og tydeligt af din mund.

Det er IKKE nok KUN at tænke.

Øv dig foran spe­jlet, så du til sidst ved PRÆCIS, hvad du siger næste gang du står sam­men med men­nesker, som du ALDRIG har mødt før, og en per­son plud­selig spørg­er dig:

Hvad kan jeg hjælpe dig med? — Hvad kan jeg gøre for dig? — Hvor­dan kan jeg bidrage til dig? — Hvad kan jeg give til dig?

Først når du kan svare på det, kan dit netværk hjælpe dig.

Vi vil vide PRÆCIS, hvad vi kan hjælpe dig med. Kort og konkret.

Eksem­pler på svar kunne være:

Jeg er i øje­b­likket på udkig efter inter­na­tionale samar­be­jdspart­nere til et IT pro­jekt. Har du rel­e­vante kontakter?

 Min bil skal sælges. Har du kon­tak­ter i bilbranchen?

Mit under­vis­nings-lokale står ledigt om dagen.Kender du nogen der kunne have glæde af at leje det på timebasis?

 Jeg er job­sø­gende og har brug for gode råd, ideer og spar­ring. Hvem vil du anbe­fale mig at kon­tak­te og kan du evt. intro­duc­ere mig nogen i dit netværk ?

Jeg har udviklet en ny hjemme­side, app, blog eller andet. Nu har jeg brug for at de bliv­er set. Kender du nogen der har haft suc­ces med at få deres pro­duk­ter udbredt?

Du kan først for­vente at få hjælp fra andre, når du kan fortælle dem, hvad de skal hjælpe dig med.

…og ja,  jeg spurgte om hjælp på dagen og fik den 🙂

Kærlig hilsen Rikke Thyge­sen, Miss Network

Læs mere om Miss Net­work og kun­sten at bruge sit netværk her