Hvad svarer du, når nogen spørger; Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvad svarer du, når nogen spørger; Hvad kan jeg hjælpe dig med?

 

Mit første møde med Rikke Thyge­sen alias Miss Net­work var overrumplende.

Jeg havde lige holdt et oplæg om, hvor­dan man forbedr­er sine chancer for at komme i medierne til et pr-sem­i­nar i kvin­denetvær­ket Ladies First, da hun præsen­terede sig selv og stillede føl­gende spørgsmål:

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

- Øhh

( Hvor­for vil hun hjælpe mig? Hvad får hun ud af det? Hvad KAN hun hjælpe mig med, og hvad HAR jeg egentlig brug for hjælp til? )

Jeg var skep­tisk. Tænk sig at få smidt sådan et spørgsmål i hov­edet af en fremmed kvinde.

- Jamen, du må da gerne sprede bud­sk­a­bet om, at jeg altid er på jagt efter gode his­to­ri­er om kvin­der, selvom jeg har rigeligt med his­to­ri­er på blokken lige nu, svarede jeg en anelse forbeholdent.

Hun ignor­erede mit for­be­hold og beslut­tede sig for at hjælpe mig.

Godt og grundigt.

Plud­selig vælt­ede det ind i mail­bok­sen. Den ene fan­tastiske his­to­rie efter den anden fandt vej til mig. Flere af his­to­ri­erne er allerede sol­gt til andre medier.

I går ringede hun mig op.

- Heeej, ver­den­skvin­de. Jeg sid­der over for en per­son, som vil gerne møde dig. Jeg tror, I kan hjælpe hinan­den. Du får ham lige i røret nu.

- Okay? Jamen hej …

Sådan gik det til, at jeg i løbet af få min­ut­ter fik en aftale i kalen­deren med en poten­tiel kunde.

Det er fak­tisk slet ikke så tos­set at bede om hjælp .…og at få den.

I denne uge har jeg inviteret Miss Net­work alias Rikke Thyge­sen ind i var­men på Verdenskvinde.dk for at fortælle om, hvor­dan du og jeg kan blive bedre til at bede om hjælp.

Du kan læse hen­des guld­ko­rn her