Indrøm nu bare, at du vil have penge i kassen

Indrøm nu bare, at du vil have penge i kassen

For et par måned­er siden skrev jeg et frus­tr­eret indlæg om mit anstrengte forhold til penge og min følelse af at være fanget i det her limbo:

1. Jeg brød mig ikke om, at jeg bidrog med rundt reg­net nul kro­ner  til husstanden

2. Jeg kunne finde ud af at tænke prof­it og penge ind i mit nys­tart­ede pro­jekt, uden at det lagde en dæm­per på min arbe­jds­glæde og kreativitet

Det kan du læse her

Sådan gik jeg og havde jeg det, indtil jeg fornylig  indrømmede over for mig selv, at jeg vil have mere end fri­hed og flek­si­bilitet ud af mit liv som selvstændig.

JEG VIL OGSÅ TJENE EN GOD LØN

Det lyder banalt, men jeg er sikker på, at den erk­endelse har gjort, at jeg nu for første gang siden jan­u­ar kan se frem til at tjene noget, der min­der om en måned­sløn i juni.

Det er svært at fork­lare med få ord, hvor­for jeg i de første måned­er af mit liv som selvstændig plud­selig beslut­tede mig for, at penge var totalt lig­e­gyldige, så længe jeg fik lov til at beskæftige mig med noget, der gav mening.

Men forleden havde jeg en face­book-chat med en anden selvstændig kvin­de om vores ambiva­lente forhold til penge.

Den sam­tale siger så meget om et dilem­ma, som jeg igen­nem mine inter­views har erfaret, at en del nys­tart­ede kvin­delige iværk­sæt­tere kæm­per med, at jeg vil dele den med jer her:

Hun: Jeg er lige der hvor jeg har indrøm­met over­for mig selv at jeg rigtigt gerne vil have penge i kassen — og mange af dem, så jeg er nu ved at reg­ne ud hvad hvert item koster, og så skal jeg ud og sælge !

Mig: Det lyder som om, at vi er præ­cis det samme sted lige nu. Jeg forstod ikke, hvor­for jeg plud­selig ikke kunne tage mig sam­men til at skrive alle de his­to­ri­er, som jeg har ind­sam­let og poste dem på bloggen, som jeg havde planlagt.

Jeg gik helt kold

Beg­y­n­dte end­da at gå ind og lure efter poten­tielle jobs på jobindex!!!

Der var selvføl­gelig ikke et eneste job, jeg havde lyst til at søge, men jeg måtte på den anden side også indrømme over for mig selv, at det ikke er nok for mig at have det sjovt med mit arbejde.

Jeg vil også tjene en god løn.

Hun: Det er lige præ­cis den følelse jeg sid­der med. Det bety­der alligev­el noget for min moti­va­tion, at det bliv­er til noget på bankkon­toen. Jeg går og overve­jer, hvor­dan man bevar­er sin integritet IMENS man tjen­er penge, og så har jeg fun­det ud af, at jeg er F****** bange for at prøve. Hvis det ikke lykkes, bety­der det jo, at jeg ikke kan leve af at lave det, som jeg elsker, og det er DET ENESTE jeg vil.

Mig: Jeg var (og er) også pis­se­bange for at finde ud af, at jeg ikke kan tjene en god løn som free­lancer. Stak hov­edet i busken i beg­y­n­delsen og bildte mig selv ind, at jeg totalt er ligeglad med penge. NOT.

Til sidst ind­så jeg, at var nødt til at se frygten for et nej til mig og mine pro­duk­ter i øjnene. Endelig vid­ste jeg præ­cis, hvad jeg skulle skrive i de sal­gs­mails, som jeg havde kæm­pet med i flere uger og guess what hap­pened? Jeg har nu sol­gt artik­ler til tre af de fire redak­tør­er, jeg kontaktede …

Der er stadig lang vej end­nu, før jeg har så mange aftaler inde, at jeg er sikret en nogen­lunde måned­sløn resten af året, men pyt med det.

Jeg er på vej, og jeg føler, at jeg er blevet en vigtig erfar­ing rigere.

Hvis du som selvstændig kan mærke, at du har mod­stand på et eller andet — (som eksem­pelvis penge og salg, hvilket jo er en ret essen­tiel del af det, at etablere en virk­somhed,) så bør du nok lige standse op og se dig selv i øjnene.

Prob­lemet løs­er ikke sig selv, før du tør indrømme, at det er der 🙂