Efterlysning: Kvinde, som har lavet et U‑turn søges

Efterlysning: Kvinde, som har lavet et U‑turn søges

Jubi­ii.
Jeg er blevet hyret ind til at skrive et tema om kvin­der, som har lavet et U‑turn midt i livet til et kvin­dema­gasin 40 + .
De første to artik­ler er allerede på plads.De han­dler om kvin­der, som er sprunget ud som iværk­sæt­tere efter hen­holdsvis en depres­sion og  en række døds­fald i den nærmeste familie.
Den tred­je his­to­rie må gerne han­dle om en kvin­de + 40, som bare fik lyst til at bryde den daglige trum­merum og ikke nød­vendigvis har været ude i en livs-krise, før hun tog springet og blev iværksætter.
Kender du sådan en, eller er du sådan én? og har du lyst til at fortælle din his­to­rie til mig og blive en af de 100 iværk­sæt­terkvin­der, som jeg inter­view­er til mit pro­jekt-ver­den­skvin­de …og har du lyst til at inspirere, opmuntre og under­holde andre kvin­der igen­nem din his­to­rie, så:
Skriv en mail med et par ord til mig på bs@verdenskvinde.dk,
Skriv til mig via verdenskvinde.dk på facebook
Eller ring/sms til mig på tele­fon 29 72 47 92.
Jeg vil gerne høre fra dig så hur­tigt som muligt, da jeg har dead­line på artikelse­rien 1. maj.