Top seks: Hvad er totalt turn-off for kvindelige iværksættere?

Top seks: Hvad er totalt turn-off for kvindelige iværksættere?

I sid­ste uge bragte jeg lis­ten over 10 ting, der får kvin­der væl­ger at blive deres egen chef i en tid, hvor sam­fun­det skriger på nye iværksættere.

 

I dag får du lis­ten over seks ting, som er totalt turn-off for en kvin­delig iværk­sæt­ter anno 2014.

 

Den er baseret på mine indtil nu 22 inter­views med selvstændi­ge kvin­der og der er både plads til forbedring og flere nuancer, så hvis du er iværk­sæt­ter og kan komme i tanke om andre ting, som dræn­er dig for ener­gi, moti­va­tion og kreativitet, så byd endelig ind.

 

Det samme gælder, hvis du er lodret uenig og synes, at jeg trækker noget ned over hov­edet på dig, som du slet ikke kan genkende

 

1.  Ensidig fokus på prof­it, vækst og Gazelle-virksomheder

 

2. Over­fladiske skøn­ma­lerier af kar­ri­erekvin­der, som er per­fek­te mødre, ben­hårde for­ret­ningskvin­der og lign­er en mod­el i spadseredragt

 

3. Can­vas salg. De fleste kvin­der får opgaver igen­nem netvær­ket og fokuser­er på rela­tion­er og følelser frem­for  hard­core opsø­gende salg med fokus på pris og pro­dukt, hvilket de find­er totalt grænseoverskridende

 

4. Spørgsmålet; Jamen, kan man leve af det?

 

5. Uflek­si­ble arbe­jd­stider og et fam­i­lieliv, som ikke kan hænge sammen

 

6. Kvin­der, som ikke hjælper hinan­den ( “Der find­es en særlig plads i helvede til kvin­der, der ikke hjælper hinan­den”,  er en sæt­ning, som er gået igen i mine interviews”)