Hvad gør man, når det hele går i baglås?

Hvad gør man, når det hele går i baglås?

Når lortet går i baglås

Hvis man var en flue på væggen i min stue de sen­este morgener,ville man have set mig stå og flå i låget til en stor blå kiste anno 1862.

Af ufork­larlige årsager beg­y­n­dte jeg for et par uger siden at pakke min com­put­er, mine notater og andre essen­tielle dele af virk­somhe­den verdenskvinde.dk ned i den gam­le kiste i min stue hver efter­mid­dag, når børnene om hjem fra skole og børnehave.

Selvom den gam­le kiste bandt og blev mere og mere besværlig at åbne, blev jeg ved med at gøre det samme dag efter dag.

Jeg nævnte mine prob­le­mer med at få åbnet låget til kisten for man­den et par gange i håb om, at han ville smøre den med et eller andet.

Udover det, gjorde jeg ikke en skid ved det

. Jeg havde travlt med at drøne rundt til diverse inter­views og bekæmpe følelsen af ikke rigtigt at kunne over­skue, hvad jeg havde gang i, og hvor jeg var på vej hen.

De fleste mor­gen­er lykkedes det at få låget åbnet, så jeg kunne komme i gang med at tjekke mails, tage tilløb til at skrive artik­ler og blogindlæg og holde øje med, hvor meget alle andre end jeg selv, rykkede for vildt med deres virksomheder.

I morges skete det uundgåelige.

Jeg kunne jeg ikke åbne kisten.

Jeg har forsøgt at angribe den fra alle mulige vin­kler hele formid­da­gen, men den vil bare ikke.

Hvad gør man så?

Ja, så må man jo sætte sig ned med en blank blok og en kuglepen og finde på noget andet.

When noth­ing goes right, go left.

Plud­selig havde jeg ikke mine 11 blokke med notater fra de sen­este inter­views at læne mig op af, så nu havde for alvor mulighe­den for at hæve mig op over den daglige pro­duk­tion af artik­ler og blogindlæg og spørge mig selv, hvor­for jeg egentlig gik i gang med at ind­sam­le 100 selvstændi­ge kvin­ders his­to­rie, hvad jeg vil bruge det til, og om det har vir­ket efter hen­sigten indtil nu.

Jeg måtte tilbage og læse et par af mine gam­le indlæg ( på børnenes Ipad, som til alt held ikke er blevet stu­vet ned i kisten) for at finde ud af, at mit primære for­mål med det her pro­jekt er at få viden om, hvad der får kvin­der til at springe ud i et liv som selvstændi­ge erhvervdrivende.

Tænk, det havde jeg næsten glemt, for­di jeg har haft så mange andre plan­er, tanker og ideer i hov­edet, at jeg har haft svært ved at stille skarpt på kon­ceptet. Men nu, takket være lortek­isten, der ikke ville åbne, kunne jeg nu sætte mig ned og lave en brain­storm på, hvad jeg har fun­det ud af om selvstændi­ge kvin­der i dagens Dan­mark indtil nu.

Jeg ved ikke, hvornår man kan tillade sig at kalde sig spe­cial­ist i noget.

Det afhænger nok lidt af, hvor meget, man tror på sig selv (og på det punkt er jeg tem­melig usta­bil), men jeg synes, at jeg har fun­det frem til nogle inter­es­sante fællestræk efter at have gen­nem­ført en femt­edel af de plan­lagte 100 inter­views med selvstændi­ge kvinder.

Hvis du er nys­ger­rig efter at se, om du som selvstændig er enig i mine kon­klu­sion­er eller hvis du går og drøm­mer om at blive selvstændig og vil være klogere på, hvad det inde­bær­er, så hold øje med bloggen de kom­mende dage. Her vil jeg på bag­grund af kval­i­ta­tive inter­views og egne obser­va­tion­er pub­licere top ti lis­ten over, hvad der får kvin­der til at springe ud i et liv som selvstændig, hvor­dan de for­beredte  sig på det rent prak­tisk? Hvad der er det sværeste og det bed­ste ved at være selvstændig? Og hvor­dan man dræber en selvstændig kvin­des moti­va­tion og engage­ment på 10 sekunder?

Du kan eventuelt allerede nu tilmelde dig mit nyheds­brev, så du ikke går glip af noget

P.S. Gode råd til, hvor­dan jeg får åbnet låget på lortek­isten mod­tages hellere end gerne