Sommetider har man så travlt, at man ikke engang kan række hånden ud

Sommetider har man så travlt, at man ikke engang kan række hånden ud

Forleden fik jeg et tankevækkende spørgsmål fra én per­son, som jeg skal hjælpe med at løse nogle kom­mu­nika­tions-opgaver i den nærmeste fremtid.

Kender du det? Som­me­tider har man bare så travlt, at man ikke engang kan finde ud af at række hån­den ud”

Øhh. Ja.”

Eller det vil sige, det gør jeg fak­tisk ikke. Længere.

Og nu afs­lør­er jeg noget, som jeg ikke rigtigt har vil­let indrømme over for mig selv, før nu.

Måske får nogen af jer kaf­fen galt i halsen og  tænker; Sid­der hun bare der og piller næse hele dagen, for­di hun ikke kan tage sig sam­men til at komme ud over step­perne og få sol­gt nogle artik­ler? Hun får da aldrig ban­ket den virk­somhed op.

Men nu siger jeg det alt­så alligevel.

Er I klar?

JEG HAR IKKE TRAVLT

Jo, det er rigtigt.

Jeg har jagtet mig selv rundt i mane­gen efter en mil­lion dead­lines hele mit vok­sen­liv. Jeg ville være den hur­tig­ste og den bed­ste til alt, hvad jeg rørte ved. Bon­dron­ning i cafébranchen, roulet­te­dron­ning i  omre­jsende tivoli og skribent bag 2700 avis-artik­ler på seks år. Det VAR mig.

Nu er jeg blevet selvstændig, og nu kan jeg ikke finde ud af at have travlt mere.

Selvdis­ci­plinen er gået fløjten, og jeg kan være bekym­ret for, om  den nogensinde kom­mer igen.

Hvad nu hvis jeg bare har lyst til at drøne rundt og drikke kaffe med spæn­dende men­nesker hver dag?

Kan man leve af det?

Njaah. Indtil videre går det meget godt. Jeg har 20 his­to­ri­er om selvstændi­ge kvin­der på blokken og jeg har (næsten) sol­gt tre af dem til andre medi­er. Jeg har også lige fået betal­ing for fak­tu­ra num­mer 001 — salg af kom­mu­nika­tion­sop­gave. Fan­tastisk følelse. Det går sgu meget godt. Jeg har ikke engang minus på kon­toen, hvilket i den grad kom­mer bag på mig. Før i tiden gik der 20.000 kro­ner ind på kon­toen hver måned. Alligev­el var der altid overtræk sidst på måneden.

Det var den­gang, vi spiste vi take­away flere gange om ugen, jeg købte nyt tøj ( flere gange om ugen) og smed mass­er af mad i skraldespan­den hver uge, for­di jeg aldrig kunne huske, hvad vi havde i kølesk­a­bet, når jeg stressede rundt i super­markedet, fem min­ut­ter før børnene skulle hentes.

Der er mange fordele ved ikke at have travlt mere, hvis jeg selv skal sige det. Vi spis­er sun­dere, jeg er nem­mere at være i stue med og når man­den skal på for­ret­ningsre­jse, panikker jeg ikke over, om  jeg kan få det til at gå op med alle mine dead­lines på arbe­jdet. Jeg har nem­lig ikke så mange dead­lines mere. Jeg kunne sagtens have flere, for jeg er bagud med at skrive his­to­ri­erne om de mange kvin­der, som jeg har inter­viewet, og jeg har ikke lige­frem kimet eventuelle aftagere af mine artik­ler ned.

Prob­lemet er bare, at når jeg siger til mig selv, at jeg skal tage mig sam­men, så virk­er det ikke på samme måde, som det gjorde engang.

Det dræber mit engage­ment og giv­er mig skrive­blokade på stedet.

Shit. Hvor­dan skal jeg komme videre her­fra, når jeg plud­selig ikke kan finde ud af at svinge pisken over mig selv og  aldrig har været vant til andet?

Det spørgsmål fik  mig til at koble mig på et webi­nar med over­skriften “Sådan skaber du en nydelses­fuld busi­ness uden at knok­le røven ud af buk­serne” i aftes.

Jeg blev fuld af håb, da Hanne Hjort for­t­alte his­to­rien om, hvor­dan hun selv har taget en kold tyrk­er fra  “knok­leri­et”  i sin virk­somhed og fak­tisk har fået en bedre for­ret­ning ud af det. Ifølge hende skal man holde pauser og at give sig tid til at nyde livet for at kunne yde opti­malt, bevare kreativiteten i sin virk­somhed. Man skal slippe kon­trollen og forestill­in­gen om, at man SKAL have travlt og knok­le 60 timer om ugen for at skabe en god for­ret­ning med en god økonomi.

Måske er der alligev­el håb for Dovne-Bettina

P.S. Jeg faldt lige over dette brev fra “Fremtids-Bet­ti­na”, da jeg ryddede op i min mail­boks. Det havde jeg helt glemt. Jeg skrev det til mig selv og en tanke­felt­ter­apeut, da jeg var i krise over alt muligt for et halvt år siden. Tænk sig, at mit største ønske virke­lig var ikke at have travlt. Måske er det ikke så dumt at sætte sig ned og skrive sådan et brev til sig selv engangimellem 🙂

Kære Bet­ti­na

For 10 år siden tog jeg den bed­ste beslut­ning i mit liv. Jeg bestemte mig for at lægge for­nuften på hylden, stoppe jagten efter andres anerk­endelse og prøve at finde ud af, hvad jeg selv havde lyst til. I beg­y­n­delsen var jeg bange for, at jeg aldrig ville finde ud af, hvad det var. Det ene øje­b­lik ville jeg fly­tte med fam­i­lien til en øde syd­havsø og lave ingent­ing. Det andet øje­b­lik ville jeg være selvstændig med min egen tøjbiks, lave et free­lance­bu­reau og skrive om mode, livsstil, seje kvin­der og mad eller arbe­jde i tur­ist- og event­branchen. Men først og fremmest drømte jeg om ikke at have travlt. Jeg drømte om at være 100 pro­cent til stede i nuet med mine børn. Om at kunne standse op og glo på en flues­vamp med min søn uden at føle mig rastløs og uden kon­stant at føle, at jeg var på vej videre, havde travlt og burde udnytte min tid bedre.