Tør du tage springet og forlade dit faste job?

Tør du tage springet og forlade dit faste job?

Da jeg for­t­alte min mor, at jeg havde sagt mit faste job op for at etablere min egen free­lance­virk­somhed, spurgte hun;

Tør du det?

Ja, svarede jeg, imens jeg tænk­te; Nej, sgu da.

Jeg får åndenød, når jeg tænker på, hvor lidt jeg aner om skat, moms, for­ret­ning­sud­vikling og kun­sten at sælge mig selv.

Kan jeg mon lære alt det?

Var jeg lidt for naiv den dag, jeg traf beslut­nin­gen om at for­lade mit faste job og sikker­hed­snet­tet til fordel for fri­he­den og en tilværelse som free­lance­jour­nal­ist i en ben­hård branche? Jeg kender af gode grunde ikke svaret på alle de spørgsmål, som lige nu kværn­er rundt i mit hov­ed, imens jeg forsøger at få afs­lut­tet tin­gene på min nuværende arbe­jd­splads på en ordentlig måde.

Men jeg har en plan.

Jeg er god til at stille spørgsmål og finde svar. Det har jeg lært som journalist.

Og den evne skal jeg bruge til finde ud af, hvor­dan jeg bliv­er iværk­sæt­ter, virk­somhed­se­jer og sæl­ger med spe­ciale i his­to­ri­er om iværksætteri.

Ifølge en analyse lavet af akademik­ernes fag­foren­ing ASE drøm­mer 22,5 pro­cent af danskerne om at etablere deres egen virk­somhed. Sam­tidig er antallet af nye iværk­sæt­tere er styrt­dykket under krisen.

Hvor­dan hænger det sammen?

Jeg tror, at min mors spørgsmål; Tør du godt det? Rum­mer fork­larin­gen på, hvor­for så mange drøm­mer om at etablere deres egen virk­somhed, uden nogensinde at gøre alvor af det.

Det er en skam. Både for sam­fun­det og de mange men­nesker, som aldrig find­er ud af, om de kunne have fået et mere menings­fyldt arbe­jd­sliv ved at gøre drømme til virkelighed.

Min mis­sion med bloggen verdenskvinde.dk er at dele alle de erfaringer, gode råd og inspi­ra­tionskilder, som jeg møder på min vej med mine læsere. Jeg håber, at I vil tage godt imod mit forsøg på at sætte især kvin­delige iværk­sæt­tere på dag­sor­de­nen i Danmark.