Nå, lad os så høre om den der Verdenskvinde…

Nå, lad os så høre om den der Verdenskvinde…

 

Hold da op, hvor har jeg fået stil­let det samme spørgsmål mange gange i den her juleferie?

Det lyder noget i ret­ning af;

Nå, og hvad er det så med dig og den der verdenskvinde-virksomhed?

Øh. Ja. Nu skal du bare høre. Det er en lang historie.

Nej, vent stop. Allerede der, har du et problem.

Du skal jo kunne over­be­vise folk om at din idé hold­er max på et split­sekund, før de når at smække røret på.

Hmm. Ja. Jeg har virke­lig prøvet at få folk til at forstå, hvad jeg skal bruge mine arbe­jds­dage på nu, da jeg ikke læn­gere er redak­tør i virk­somhed, som ALLE kender, men i stedet er blevet direk­tør i en virk­somhed, som INGEN kender.

Jeg er ikke sikker på, at det er lykkes hver gang, men jeg sender alligev­el en ven­lig hilsen af sted til alle de men­nesker, som inter­esseret har spurgt ind til mit nye liv som selvstændig.

Deres inter­esserede spørgsmål har nem­lig haft den effekt, at jeg nat­ten til nytår­saften ( hvor jeg ellers havde sat­set på at få noget  søvn), stod op klokken 03 for at gri­fle min foreløbige for­ret­nings­plan ned på tre A5 sider.

Jeg stillede med bank­ende hjerte mig selv disse tre spørgsmål:

1.Hvad vil du opnå?

2.Hvad skal du bruge for at opnå det?

3. Hvor­dan får du fat i det, som du skal bruge, så du kan komme i gang?

Svar:

1. Jeg vil være spe­cial­ist i kvin­der & iværksætteri

2.  Viden om, hvor­dan det er at være kvin­delig iværksætter

3. Jeg spørg­er de kvin­delige iværksættere

Ja, okay. Det lyder ret banalt, men min hjerne var så prop­fuld af alle de gode råd om opstart af virk­somhed, som jeg havde fun­det i Googles univers af viden om alt og ingent­ing, at den var ved at koge over.

De tre spørgsmål  har nu banet vejen for fase 1 i min virksomhedsplan

Jeg vil finde 100 his­to­ri­er om seje, spæn­dende og nytænk­ende kvin­delige iværk­sæt­tere og skrive dem. De skal være så forskel­li­gart­ede som over­hovedet muligt både geografisk, branchemæs­sigt og per­son­ligt. Ambitiøst ja, men det er  også her, at du kom­mer ind i billed­er  så hvis du selv er iværk­sæt­ter eller kender en spæn­dende én af slagsen, så send mig et tip  ved at efter­lade en kom­men­tar, maile tilbs@verdenskvinde.dk eller via facebook.

Skriv navn og tele­fon­num­mer eller en hjemme­side-adresse samt et par ord om hen­des virk­somhed, så vur­der­er jeg, om det er én af de 100 his­to­ri­er, jeg vil kaste mig over.