Om verdenskvinde.dk

Du spekulerer måske på, hvor­for min blog hed­der verdenskvinde.dk.

Det gør den for­di ordet ver­den­skvin­de var et ord, der poppede op i mit hov­ed, da jeg i 2013 skrev et brev til mig selv om, hvilket liv jeg ville leve om 10 år.


Jeg vil gerne være sådan lidt mere  ver­den­skvin­de-agtig”


Jeg aner ikke, hvor­dan og hvornår det ord er kom­met ind i min bev­id­s­thed.

Men da jeg i 2014 beslut­tede mig for at blive free­lance­jour­nal­ist med spe­ciale i kvin­delige iværk­sæt­tere, var jeg ikke i tvivl om, hvad min blog og virk­somhed skulle hed­de.

Ver­den­skvin­de.

Selvføl­gelig.

Jeg har altid els­ket at høre og læse his­to­ri­er om kvin­der, som springer ud som iværk­sæt­tere eller laver andre vilde u‑turns i deres liv, og igen­nem bloggen her har jeg mødt et hav af dybt inspir­erende kvin­der.

Udstationeret i Kina 

Jeg har sol­gt en del af ver­den­skvin­de-his­to­ri­erne til andre medi­er, mens andre kan find­es her på bloggen.

Pro­jek­tet blev sat på pause i 2015, da jeg og min fam­i­lie fik en en fan­tastisk mulighed for at fly­tte til Kina.

Her har vi virke­lig fået smag for at jagte alle de små even­tyr. Både i hverda­gen og under vores mange rejs­er rundt i Asien.

Hold fast i eventyret

Nu små tre år senere er jeg tilbage i Dan­mark med et stærkt ønske om at holde fast i even­tyret.

Jeg vil dele inspir­erende his­to­ri­er om og med danske kvin­der i udlan­det, spæn­dende iværk­sæt­tere i Dan­mark og insid­er-rejsetips — både fra mig selv og jer derude.

Gode historier søges

Har du:

En god ver­den­skvin­de-his­to­rie fra ind- eller udland

Rejsetips til besø­gende i dit lokalom­råde, som du har lyst til at dele med mig og andre

Erfaringer/ gode råd/ tanker om udsta­tioner­ing. Livet som udlands­dansker …eller hjemvendt dansker

…så send endelig en mail til bs@verdenskvinde.dk eller smid en kom­men­tar herun­der og lad os se, hvad det kan føre til 🙂

/Bettina

5 kommentarer

 • Katrine Dybkjær

  Hvor­for skal alt­ing han­dle om kar­riere?
  Kan en ver­den­skvin­de ikke også være en som er nys­ger­rig på ver­den, andre kul­tur­er og land­sk­aber?
  — en som elsker at leve og opleve livet og de forskel­lige måder at leve det på rundt omkring i ver­den.
  Måske en kvin­de som har rejst meget og for eksem­pel boet i forskel­lige lande — ikke nød­vendigvig med job­bet, men for­di ver­den er deres pas­sion.

  Selv er jeg facineret af ver­den — netop for­di der er en hel ver­den og uen­delige mulighed­er for at opleve, udforske og gå på even­tyr. Jeg ved ikke om jeg ville beteg­ne mig selv som ver­den­skvin­de, men jeg er da ihvert­fald en kvin­de som har oplevet mange dele af ver­den.

  Jeg håber du kan bruge dette lille indspark til et udvidet syn af en ver­den­skvin­de.

  Super fan­tastisk, spæn­dende og inspir­erende blog — hvilken god ide!

  God dag
  Katrine

  • bettyma

   Hej Katrine Tusind tak for dit indspark. Jeg er fuld­stændig enig med dig i, at en ver­den­skvin­de er og kan være så meget andet end et kar­ri­ere­men­neske. Fak­tisk er navnet til min blog inspir­eret af et fremtids­brev til mig selv, hvor jeg skulle beskrive mit drøm­me­liv om ti år. Her skrev jeg, at jeg ville være en ver­den­skvin­de med et frit og spæn­dende liv — rejse ver­den rundt med min fam­i­lie og arbe­jde med ting, der giv­er mening for mig og gør mig glad. Kort tid efter beslut­tede jeg mig for at for­lade mit løn­mod­tager­job og blive free­lancer. Jeg havde lyst til ( og brug for) at møde og skrive om andre kvin­der, som også gik efter drøm­men. Det første der faldt mig ind, var at jeg skulle lave en blog om iværk­sæt­terkvin­der, for­di jeg er fascineret af deres mod, opti­misme og selvin­d­sigt. Og hvor har jeg bare hørt mange fan­tastiske og inspir­erende his­to­ri­er siden. MEN nej, i min ver­den behøver man ikke være iværk­sæt­ter eller kar­ri­ere­men­neske i tra­di­tionel for­stand for at være “ver­den­skvin­de.” Du lyder eksem­pelvis ret ver­den­skvin­de-agtig og jeg er nys­ger­rig efter at høre mere, så jeg skriv­er lige til dig næste gang, jeg skal til hov­ed­staden 🙂

 • vibeke

  Fan­tatisk navn. Gid jeg selv havde fun­det på det og købt det. I øvrigt meget inspir­erende læs­ning. Er du stadig i Kina?

  • Bettina Sønderskov

   Hej Vibeke
   Tusind tak for de ven­lige ord 🙂 Ja, jeg er stadig i Kina og har godt nok ikke været aktiv på bloggen her i lang tid, men til juni fly­t­ter vi tilbage til Dan­mark, og jeg kan mærke, at det beg­y­n­der at kri­ble i fin­grene efter at komme i gang igen. DK er rykket tæt­tere på, selvom vi stadig er 9000 kilo­me­ter væk og jeg glæder mig ustyrligt til at komme i gang med at skrive artik­ler igen efter godt to år som husmor/kinesisk studerende/ rejsear­rangør ( Selvom det nu også er en alde­les udmær­ket og totalt priv­i­legeret måde at leve på :-))

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *