Danske børn i udlandet: Hvad gør man, når den internationale skole ligger på den anden side af øen?

 Da Emma kom til ver­den i 2013, vendte hun op og ned på livet for Rikke og Ulrik Cordt Ras­mussen, som dri­ver et hotel langt Con­tin­ue Read­ing