Bæredygtig turisme — Besøg i “flydende” landsby i Cambodia

En stor del af Cam­bo­dias befolkn­ing har slået sig ned omkring Sydøst-asiens største sø Ton­le Sap. I reg­n­ti­den kan søen, som er for­bun­det med Mekong-flo­den, blive op til seks gange større end i den tørre peri­ode!

Det bety­der at folk i området lever et specielt liv.

Deres hverdag foran­dres i takt med at årstiderne skifter.

I den tørre peri­ode bor de i huse, bygget på 10–15 meter høje pæle, og dyrk­er afgrøder på den tør­lagte, frodi­ge søbund.

Når mon­sun­reg­nen kom­mer, kør­er de alle deres køretø­jer væk til langtidspark­er­ing. Vejene bliv­er for­van­dlet til floder, søen når helt op under husene og al trans­port til og fra huset sker med båd.

Vi besøgte området med hjælpe­or­gan­i­sa­tio­nen Bridge of Life, som forsøger at hjælpe folk i området ud af fat­tig­dom ved at give børnene mulighed for at gå i skole og kvin­derne mulighed for fx at lære at sy.

En stor oplevelse og øjenåb­n­er for hele fam­i­lien — ikke mindst for børnene.

Der er alt­så langt fra deres velud­styrede inter­na­tionale skole i Tian­jin med Apple-udstyr for mil­lion­er, 3D print­ere, eget fly­gel, vagt­per­son­ale og en hær af rengøringsper­son­ale til den åbne træbygn­ing på pæle med  otte bænke, en hængekø­je og en tavle i Kom­pong Khleang.

På vej ud mod lands­byen holdt vi blandt andet stop ved et bageri, hvor der blev kogt cam­bo­di­anske donuts over åben ild i den smeltende hede. Vi købte også en pop­ulær snack fra en af de mange boder langs vejen, som består af bagte ris med kokos­mælk og sorte bøn­ner pakket ind i bam­bus.

For en gluten-allergik­er som mig, er Cam­bo­dia fan­tastisk, da stort set alle snacks og brød er lavet på ris.

Turen slut­tede af med en smuk sejl­tur ud på Ton­le Sap søen, hvor vi så solnedgang og snakkede om livet og tra­di­tion­erne i området med de engagerede guider fra Bridge of Life.

En del af det beløb, vi betalte for turen, gik til pro­jek­tet. Dejlig fornem­melse og en spæn­dende oplevelse, som varmt kan anbe­fales.

Læs mere om turen og Bridge of life her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *