Iværksætteri

Mandag morgen med verdenskvinder i Søndag

denne-uge-03_8Ahhh.

Jeg sid­der lige her med en kop kaffe i hån­den og læs­er tre ual­min­deligt spæn­dende artik­ler i uge­bladet Søndag.

De han­dler om tre kvin­der, som har kastet sig ud i livet som iværk­sæt­tere og ver­den­skvin­der.

Tænk, hvis jeg aldrig havde gjort det samme som dem…

Så ville jeg aldrig have mødt dem og fået lov til at høre deres his­to­rie.

Jeg ville heller ikke sid­de her og være lidt smås­tolt over, at se mine ord fylde  seks sider i Søndag i dag 🙂

Hvis jeg ikke for et år siden i et anfald af midler­tidig storhedsvan­vid, havde beslut­tet mig for at købe det ledi­ge domæ­ne­navn Verdenskvinde.dk og gå i gang med at skrive om selvstændi­ge kvin­der uden at have den fjerneste idé om, hvor­dan jeg skulle skabe en bæredygtig for­ret­nings-mod­el udfra det, så ville jeg virke­lig være gået glip af meget.

Jeg ville f.eks. ikke:

  • Have lavet 48 inter­views med skøre, sjove, skaberlystne og dybt inspir­erende kvin­der, som ved hvad det vil sige at skifte spor. Hvor frus­tr­erende, angst­pro­vok­erende og kao­tisk det kan føles sam­tidig med, at det er mere menings­fuldt, lærerigt og lykke­ligt end noget andet.
  • Have mødt Mette og hjulpet hende med at skrive sin livshis­to­rie, før hun skulle her­fra. Hun lærte mig, hvor vigtigt det er at kunne være 100 pro­cent tilst­ede i processen frem­for hele tiden at jagte nye mål.
  • Have givet mig selv lov til at bruge årets efterud­dan­nelsespul­je på en mind­ful­ness-prac­ti­tion­er uddan­nelse, som i den grad har ændret mit syn på ver­den.
  • Have åbnet virk­somhe­den Til mine kære sam­men med den skønne og seje Jane Gis­sel­mann. Vi tilby­der folk pro­fes­sionel hjælp med at skrive deres erindringer, og i øje­b­likket væl­ter det ind med spæn­dende opgaver.

Jeg synes, at cafée­jeren Anne Kønig, som jeg skriv­er om i ugens udgave af Søndag, ram­mer plet, når hun siger;

Man kan ligeså godt ind­stille sig på, at man ikke kan reg­ne alt­ing ud, før man springer ud i noget nyt. Jeg har lært at stå midt i kaos­set, tage imod udfor­dringerne og agere efter bed­ste evne. Det er jeg stolt af.”

Det er lige præ­cis den følelse, jeg sid­der med i dag, godt et år efter, at jeg for­lod det trygge redak­tør­job og blev selvstændig. Jeg kunne ikke reg­ne alt­ing ud. Jo mere, jeg prøvede, jo mere gik jeg i panik…og det må være den største og vigtig­ste lek­tie, jeg har lært i mit indtil nu ganske korte liv som selvstændig.

MAN KAN IKKE REGNE ALTING UD, men det skal nok gå alligev­el.

Husk det nu, og ha’ en dejlig mandag derude

Kh Bet­ti­na

 

 

Journalist, iværksætter, expat og ghostwriter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *