Gå nu væk latterlige mindreværdsfølelse

ger­alt / Pix­abay

Jeg har lige været nede i et hul fyldt med tvivl og dårlige tanker om mig selv og mine evn­er. Et stort hul.

Hvor­for døjer kvin­der tilsyneladende mere med den totalt ubrugelige og ned­bry­dende tankemøn­stre, end mænd?

Jeg forstår det ikke.

Er det en nedarvet følelse af min­dreværd, som stam­mer fra den­gang man virke­lig kunne tale om man­glende ligestill­ing mellem kønnene?

Er det genetisk bestemt?

Er vi født med et ekstra kro­mo­som i kropp­pen, som udstyret med en stor ham­mer banker os i hov­edet med tvivl og neg­a­tive tanker, hver gang vi kom­mer for godt i gang?

Jeg ved godt, at jeg teg­n­er et lidt sort-hvidt billede her, for selvføl­gelig kan mænd blive ramt af de samme tanker. Jeg synes bare ikke, at jeg oplever det så tit.

Til gengæld har alle de kvin­delige iværk­sæt­tere, som jeg har mødt på min vej indtil nu, talt om deres tilbageven­dende udfor­dringer med at håndtere min­dreværds­følelse, tvivl, bekym­ringer og modvil­je imod at gå i flæs­ket på kun­derne med opre­jst pande og sælge sig selv.

Nu er jeg jo kun lige gået i gang med at under­søge kvin­delige iværk­sæt­teres vilkår og udfor­dringer, men jeg vil alligev­el vove den pås­tand, at det må være den vigtig­ste fork­lar­ing på, at langt færre kvin­der end mænd, væl­ger at blive selvstændi­ge med alt, hvad der hør­er sig til af ud af din kom­fort­zone-og-sælg-dig-selv-oplevelser.

Det er en skam.

Selvom jeg dagligt ban­der af mig selv, for­di jeg abso­lut skulle kaste mig ud i noget, der press­er mig så meget på det per­son­lige plan, så kan jeg jo se, at de kvin­der, som klar­er sig igen­nem den hårde opstartspe­ri­ode, lær­er sindssygt meget af det. At starte sin egen virk­somhed han­dler mere end alt andet om per­son­lig udvikling og om at slutte fred med din min­dreværds­følelser, din tvivl og din indre kon­trol­f­reak.

Det vil jeg umådeligt gerne lære, for i en alder af 38 år er jeg fak­tisk ved at være træt af at slæbe rundt på så meget ekstra oppakn­ing. En bagage, som jeg aldrig nogensinde har kun­net bruge til noget.

Der­for har jeg bestemt mig for, at gøre alt hvad jeg kan for at slippe af med de ekstra kilo i kuf­fer­ten.

Jeg tager en dag af gan­gen, lige­som ham her

makeachoicelille

 

2 thoughts on “Gå nu væk latterlige mindreværdsfølelse

  1. Det er også værd at kigge på vores kul­tur omkring iværk­sæt­teri her i Dan­mark. Det kan være svært for folk, som ikke har en iværk­sæt­ter i maven, at forstå, hvad der netop kan dri­ve en ellers “nor­mal” per­son til at sætte så meget på spil. Der­for er det nemmest nogle gange bare at skyde ideer ned.

  2. Forsæt­telse: — Vi kvin­der er nok bedre til at lade disse typer komme under huden — og så kan vi bruge lang tid på at tænke over, om de har ret. Kast dig ud i det — tro på dig selv — og lær at leve med knuden i maven, der sæt­ter spørgsmål­stegn ved, om du kan klare det. Knuden bliv­er min­dre og min­dre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *